Ändring i antalet aktier i Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
7.10.2020 kl. 10.00

Ändring i antalet aktier i Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp har idag med stöd av beslut av bolagets styrelse makulerat 717 196 Aktia-aktier på bolagets samlingskonto. Aktia Bank Abp har efter ovan nämnda makulering totalt 69 504 292 aktier.

De aktier som nu makulerats var aktier som ägarkunderna i Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag på basen av erlagda försäkringsavgifter erhöll som fusionsvederlag i samband med fusionen av Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag med Aktia Abp 1.1.2009. Bolagsstämman fattade 16.4.2020 beslut om att rätten till oregistrerade vederlagsaktier förverkas.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.