Nyemissionen av aktier i samband med konverteringen av konvertibler under konverteringsperiod Q3 2020 är nu registrerad hos Bolagsverket

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm, tisdagen den 20 oktober 2020

Den nyemission av aktier som beslutades av styrelsen för Cortus Energy i samband med fastställandet av utfallet för konverteringsperiod Q3 2020 är nu registrerad hos Bolagsverket. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 1 938 094,89 SEK till 39 345 154,14 MSEK, och det totala antalet aktier ökar med 64 603 163 st till 1 311 505 138 st.  Interimsaktierna väntas konverteras till stamaktier inom två veckor.

Det ska noteras att innan registrering hos bolagsverket har mindre korrigeringar gjorts jämfört med de siffror som redovisades i pressmeddelande den 1 oktober 2020. Detta med anledning av att ett fåtal anmälningssedlar vid närmare granskning visat sig ha varit felaktigt ifyllda. De resultat av konverteringsperioden som är korrekta och har rapporterats till Bolagsverket är följande:

Konvertibellån och utestående konvertibler

Nominellt belopp konverterat under konverteringsperioden: 23 352 944,0 SEK

Antal konvertibler konverterade under konverteringsperioden: 46 705 888

Nominellt konvertibellån utestående efter konvertering: 73 232 913,5 SEK

Antal konvertibler utestående efter konvertering: 146 465 827

Aktiekapital

Ökning av aktiekapital genom konvertering: 1 938 094,89 SEK

Aktiekapital efter konverteringsperiod: 39 345 154,14 SEK

Kommande konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att påbörjas den 22 december 2020 och pågå fram till den 30 december 2020.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortus.se.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB (publ) är ett svenskt företag som tillhandahåller förnybar energigas till process-, transport- och kraftindustri baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e‑post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga