Ålandsbanken Abp: Styrelsen avser att fatta beslut om dividend den 1 januari 2021


Ålandsbanken Abp
Insiderinformation
22.10.2020 kl. 9.01

Styrelsen avser att fatta beslut om dividend den 1 januari 2021

Med anledning av den rådande pandemin rekommenderade Finansinspektionen i Finland den 28 mars att mindre banker avstår från att fatta beslut om utdelning av dividend innan den 1 oktober 2020. Den 28 juli 2020 meddelade finansinspektionen att de förlänger sin rekommendation om att inte fatta bindande dividendbeslut innan den 1 januari 2021.

Ålandsbankens resultat för verksamhetsåret 2019 var det högsta i Ålandsbankens 100-åriga historia. Prognosen för verksamhetsåret 2020 indikerar efter tre kvartal på ett rörelseresultat som är bättre eller väsentligt bättre än 2019 års rörelseresultat om 33,2 M€.

Ålandsbankens styrelse konstaterar att resultatet för år 2019 samt prognosen för år 2020 sammantaget gör att bankens dividendutbetalningsförmåga är betydligt större än under tidigare år.

Med den information Ålandsbankens styrelse idag har om Ålandsbankens ekonomiska utveckling och med den information styrelsen har om osäkerheten i vår omvärld, avser styrelsen att den 1 januari 2021 fatta beslut om utdelning av 1 euro (80 cent i ordinarie dividend och 20 cent i jubileumsdividend) för verksamhetsåret 2019 i enlighet med den fullmakt som styrelsen erhöll av Ålandsbankens bolagsstämma den 2 april 2020. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen planeras till tisdagen den 5 januari 2021. Dividenden planeras att erläggas tidigast tisdagen den 12 januari 2021. 

Styrelsen

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505