Tredje kvartalet 2020


Starkt resultat för Serviceaffären och begagnade bilar

Tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 559 Mkr (6 805), en ökning med 11 procent.
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 402 Mkr (280), en ökning med 44 procent.
  • Det starka resultatet var främst hänförligt till Serviceaffären samt god efterfrågan på begagnade bilar. Verksamheten i Norge rapporterade ett förbättrat resultat med hela 75 Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 281 Mkr (188) och resultat per aktie till 2,80 kronor (1,85).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 1 148 Mkr (473) och påverkades positivt av väsentligt lägre rörelsekapital.

Nio månader 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 21 786 Mkr (21 105).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 016 Mkr (824).
  • Periodens resultat uppgick till 661 Mkr (545) och resultat per aktie till 6,60 kronor (5,40).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 877 Mkr (1 152).

Händelser efter balansdagen

  • Efter kvartalets slut har spridningen av Covid-19 viruset ökat i våra verksamhetsländer och anses fortsatt vara en osäkerhetsfaktor för fjärde kvartalet.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 28 oktober 2020
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020, klockan 08:30.

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt ­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bil­affär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedels­affär ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.

Bilaga