Workday utnämnd till ledare i Gartners Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis Solutions

Positionerad som ledare för fjärde året i rad baserat på fullständig vision och förmågan att genomföra

STOCKHOLM, Sweden, Oct. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att de positionerats som ledare av Gartner Inc och deras Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis1 för 2020, för fjärde året i rad.

Dagens affärsmiljö kräver kontinuerlig planering för att man ska kunna anpassa sig till den ständigt föränderliga ekonomiska, hälsomässiga och geopolitiska påverkan. Som ett resultat av detta vänder sig ekonomichefer till Workday för få hjälp att modellera, prognostisera och analysera sin verksamhet med en beprövad planeringslösning. Workday Adaptive Planning2 erbjuder kraftfull modellering som är enkel att använda, vilket gör det möjligt för kunderna att anamma företagsövergripande planering för ökad flexibilitet. Hittills har den valts av mer än 5 300 kunder, inklusive American Family Insurance, Denny’s, IBM, Microsoft och South Shore Health för att hantera deras ekonomiska, försäljningsmässigt, personalmässiga och/eller operativa planering i molnet.

Val och flexibilitet för att påskynda planering
Workday är fast beslutna att leverera förstklassig företagsplanering både som fristående lösning och som en integrerad del av Workdays erbjudande som påskyndar införandet av planering i företag av alla storlekar. Detta genom att erbjuda kunderna valmöjligheter och flexibilitet för deras digitala ekonomiska omvandling. För kunder som väljer fristående planering, har Workday Adaptive Planning visat sig kunna integreras med hundratals system för HR (HCM), företags resursplanering (ERP) och kundrelationshantering (CRM) såväl som kommersiella och konfidentiella datalager. Detta innebär att finansiella och operativa data enkelt kan kombineras till en enda tillförlitlig källa för företagsövergripande planering.

För kunder som väljer Workday Adaptive Planning som en del av en större ekonomisk omvandling, erbjuder Workday en bred portfölj av finans applikationer för ekonomiavdelningen, inklusive Workday Financial Management, Workday Prism Analytics, Workday Accounting Center samt lösningar för spend management. Tillsammans levererar dessa ett djupgående och heltäckande system för företagsplanering och -analys, record to report, contract to cash och source to pay, vilket gör det möjligt för kunderna att effektivisera finansiella processer och agera flexibelt i dagens föränderliga värld.

Kontinuerligt fokus på innovativ företagsplanering
Workday investerar kontinuerligt i företagsplanering för att stödja kunderna när de står inför nya utmaningar i planeringen inför en osäker framtid. De specifika fördelarna omfattar:

  • Kontinuerlig produktinnovation. Under det senaste året har nya produktfunktioner och ökad kapacitet i Workday Adaptive Planning fokuserat på maskininlärning, visualisering och integrering. Med nya funktioner som uppdateras automatiskt två gånger per år, såväl som veckovisa uppdateringar, förstärker dessa innovationer enkelheten i att använda Workday Adaptive Planning, samtidigt som de levererar än mer komplexa modellerings kapaciteter och nya nivåer av insyn i företagets prestanda. Kunderna kan nu automatiskt upptäcka fel i planerings antaganden, interaktivt se ändringar i diagram och grafer med data ändringar och enkelt leverera planer över hela organisationen med ett knapptryck.

  • Skalbarhet för företag. Workday Adaptive Planning fortsätter att skala upp för att stödja stora företagskunder med organisationsövergripande modellering och planering. Lösningens minnesbaserade motor stöder praktiskt taget obegränsade dimensioner, perfekt för kunder med komplex, global verksamhet, särskilt i det aktuella klimatet när detaljerad planering krävs för ett brett spektrum av scenarier. Dessutom har Workday certifierat ett antal stora samarbetspartners för Workday Adaptive Planning, inklusive Accenture, Deloitte och KPMG, som ytterligare utökar implementering möjligheterna för kunderna. Dessa organisationer erbjuder support och tjänster som är skräddarsydda för stora företag som övergår till molninfrastruktur.

  • Lösningar för återgång till arbetet. Finans- och HR-chefer har en viktig position för att hjälpa till att bedöma de alternativ och effekter som hänger samman med återgång till arbete, inklusive hur företaget kan växa och agera annorlunda i framtiden. Workday levererar lösningar för återgång till arbetet, vilket inkluderar planering av arbetsstyrkan, planering av återgång till arbetsplatsen och lösningar för ekonomisk planering som möjliggör agilt arbete under denna osäkra tid.

Kunderkännande:
Gartner Peer Insights dokumenterar kundupplevelsen genom verifierade betyg och recensioner. Den sjätte oktober 2020 hade Workday ett genomsnittligt betyg från sina kunder på 4.9 av 5, baserat på 22 recensioner för marknaden för Cloud Financial Planning and Analysis Solutions som inkluderar följande:

  • "Enastående planeringsverktyg – bäst i klassen och före konkurrenterna" – senior finansdirektör, sjukvårdsbranschen (läs recensionen i sin helhet)
  • “Adaptive Insights erbjuder en körklar ekonomisk planeringslösning med många funktioner som effektiviserar implementeringen. Dataintegrering med externa källor visade sig vara okomplicerat och fungerar utan problem." – senior finanschef, tjänstebranschen (läs recensionen i sin helhet)

Kommentarer till nyheterna
“Planeringens roll förändrades till synes över en natt på grund av pandemins påverkan, vilket förvandlar företagets planeringsprocesser till verksamhetskritiska funktioner", säger Kshitij Dayal, General Manager, Planning Products, Workday. “Både som fristående produkt och som del av Workday suite, skalas Workday Adaptive Planning till företagen för att hjälpa våra kunder att uppnå den flexibilitet som dagens miljö kräver. Vi anser att vår förmåga att leverera en kraftfull lösning som stödjer en kontinuerlig planeringsprocess för de största företagen gjort att vi utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis Solutions.”

“När COVID slog till minskade patient intäkterna med nästan 50 procent på bara en månad på grund av en radikal minskning av antalet akutbesök och inställda operationer", säger Alex Dali, CFO för ApolloMD, en ledare inom outsourcing branschen. “Lyckligtvis hade ApolloMD redan gått över till en kontinuerlig planeringsprocess med hjälp av Workday Adaptive Planning. Vårt team gick från stelbenthet till smidighet på nolltid i och med att vi övergick till blixtsnabb scenarioplanering för att hålla jämna steg med de föränderliga operativa villkoren, något som gjorde att ApolloMD tryggt kunde fatta viktiga affärsbeslut.”

“COVID har påskyndat övergången till molnet för många av våra kunder, och planeringen har blivit en av de viktigaste prioriteringarna för digital omvandling”, säger Jason Dess, nationell strategi- och ekonomichef på Deloitte. “Företag inser att ett enda planeringssystem i molnet ger stora organisationer en nivå av synlighet och smidighet som inte kan matchas med äldre verktyg. Genom att lägga till Workday Adaptive Planning i vår verksamhet kan vi erbjuda kunderna en ledande planeringslösning som kan skalas över hela företaget, både i storlek och över flera funktioner.”

Ytterligare information

1 Gartner “Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis” av Robert Anderson, Greg Leitner och John Van Decker, 6 oktober 2020. Tidigare benämnt Adaptive Insights, då Workday tillkännagav sitt förvärv av företaget i juni 2018.

2 Adaptive Insights heter från och med maj 2020 Workday Adaptive Planning.

Gartner Disclaimer:
Gartner stödjer inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i våra forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikation består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda avseende denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller för att passa ett särskilt syfte. Gartner Peer Insights recensioner utgör individuella slutanvändares subjektiva åsikter baserat på sina egna erfarenheter och representerar inte åsikter från Gartner eller dess dotterbolag.

Om Workday: Workday är en ledande leverantör av företagsmolnapplikationer inom ekonomi och HR. Företaget grundades 2005 och levererar applikationer för ekonomisk förvaltning, ekonomisystem, planering och analys för företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner världen över – från medelstora företag till Fortune 50-koncerner.

Framåtblickande uttalanden: Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som bland annat, påstående om förväntat resultat och fördelar med Workdays erbjudande. Ord så som ”tro”, ”kan”, ”kommer att”, ”uppskatta”, ”fortsätta”, ”förutse”, ”tänka”, ”förvänta”, ”söka”, ”planera” ”projektera” och liknande utmärker denna typ av uttalanden, som kan komma att innehålla osäkerheter, risker och antagande. Om antaganden visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de citat som angivits. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, det som beskrivs och anges i våra ansökningar hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive formuläret 10-Q för skattekvartalet som sträckte sig till och med 31 juli 2020 samt framtida rapporter som vi kan komma att registrera hos SEC, vilket kan leda till att det faktiska resultatet skiljer sig från det förväntade. Workday har ingen skyldighet till, och kommer inte att uppdatera sådana uttalanden i efterhand.

Icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats, i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga, kan komma att ändras och/eller inte levereras som planerat, eller inte alls. Kunder som köper tjänster från Workday, Inc. bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

© 2020 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday, Workday-logotypen, VIBE, VIBE Central och VIBE Index är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive innehavare.

r mer information:
Patrick Evenden
Workday
patrick.evenden@workday.com

Lovisa Fredriksson
Presskontakt
lovisa.fredriksson@thepr.network