Stockwik förvärvar Däckbolaget i Växjö

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag den 11 november 2020 förvärvat samtliga aktier i Däckbolaget i Växjö AB (”Däckbolaget”). Förvärvet är ett tilläggsförvärv inom segmentet industri och utgör Stockwiks trettonde förvärv.

Verksamheten breddar och stärker Stockwiks redan befintliga däckverksamhet.

Däckbolaget har sedan starten år 2007 inriktat sig på att förse såväl lätta som tunga fordon med däck och service kring däck. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och har en väletablerad position på den lokala marknaden. Den efterfrågan företaget möter karaktäriseras av stabilitet och låg konjunkturkänslighet. Däckbolaget har under många år i följd visat positiva resultat.

Däckbolagets omsättning under det senaste räkenskapsåret uppgick till 18,9 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 2,6 MSEK. Verksamheten har 7 anställda.

Finansieringen sker genom Stockwiks kassa och Däckbolaget kommer att konsolideras från början av november 2020.

BAKGRUND OCH MOTIV

Förvärvet utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. Däckbolaget bidrar till att ytterligare befästa Stockwiks verksamhet Galdax som en av landets absolut ledande aktörer på däckmarknaden. Galdax är en av de tre största producenterna i Sverige av regummerade lastbilsdäck och en betydande aktör i grossistledet för nya däck. Däckbolagets VD och grundare samt övrig befintlig personal kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och relativt konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag av hög kvalitet och bedömd låg operativ risk och sedan vårda och behålla dem.

  • ”Däckbolaget utgör ett utmärkt kompletteringsförvärv till Stockwiks etablerade däckverksamhet inom segmentet industri. Vi breddar vår verksamhet och skapar förutsättningar för att realisera skalfördelar och synergier. Vi befäster ytterligare Galdax position som en av de ledande på den svenska däckmarknaden”, säger David Andreasson VD för Stockwik.
  • ”Vi är otroligt glada över att äntligen vara i hamn med det här förvärvet. I och med affären fortsätter Galdax att både stärka och bredda sin position på den svenska marknaden. Verksamheten är strategiskt belägen i Växjö och kompletterar våra verksamheter i Uddevalla och Hässleholm alldeles utmärkt. Vi kan nu ge en högre grad av service till kunder som behöver våra produkter i centrala delar av Småland”, säger Claes Amnäs grundare av och affärsutvecklare för Galdax.
  • ”Nyckelfaktorn till den här affären är att vi ser att Stockwik och Galdax utgör en trygg plattform från vilken vi långsiktigt säkerställer verksamheten för Däckbolaget och dess personal. Vi är mycket glada över att ha funnit en erkänt kompetent ny ägare med ett uttalat långsiktigt och sunt perspektiv och ser med tillförsikt på framtiden”, säger grundare Hans Karlsson.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 17:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga