Delårsrapport Q3 2020: Tredje kvartalet negativt påverkat av coronapandemin, EBITDA fortsatt över föregående år

Delårsrapport Q3 2020: Tredje kvartalet negativt påverkat av coronapandemin, EBITDA fortsatt över föregående år


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 22 232 (30 396) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 144 (3 408) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 050 (2 657) kSEK
• Resultat per aktie 0,08 (0,21) SEK


ACKUMULERAT 2020

• Nettoomsättning för årets första tre kvartal uppgick till 87 170 (99 107) kSEK
• EBITDA uppgick till 10 147 (8 725) kSEK, en ökning med 1 422 kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 7 326 (5 799) kSEK
• Resultat per aktie 0,57 (0,46) SEK


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Sanna Rydberg har tillträtt som ny VD för Arcoma, september 2020


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut


VD-KOMMENTAR  

Låg försäljning påverkat av coronaviruset
Den globala pandemins framfart har kraftigt påverkat vår försäljning under det tredje kvartalet. Den totala försäljningen minskar med 27% jämfört med samma period föregående år. En förväntad försäljningsökning i Nordamerika har inte slagit in. Likaså i Europa har kunder valt att skjuta på anbud och inköp framåt i tiden. I Asien däremot ser vi en försäljningsökning jämfört med Q3 2019. På sikt ser vi alltjämt en fortsatt långsiktig och stabilt växande internationell marknad.

Trots att försäljningen var låg under kvartalet har vi nått ett godkänt EBITDA-resultat. EBITDA till och med september visar en ökning på 16,2% jämfört med föregående år. Det har vi uppnått genom god kostnadskontroll, minskade personalkostnader samt effektiviseringar i produktionen. Bruttomarginalen var hög i kvartalet bland annat tack vare produktmixen och kvartalets starka eftermarknadsförsäljning.

Arcoma Precision i5
Vi lanserade i våras vårt nya premiumsystem Arcoma Precision i5 på den europeiska marknaden. Flertal system är nu levererade till kund och vi är glada och stolta över den positiva feedback vårt system fått, hög användarvänlighet och förbättrad patientupplevelse är några av kommentarerna.

Arbete pågår nu för fullt tillsammans med Canon för att inom kort lansera systemet även på den nordamerikanska marknaden. Vi jobbar intensivt och fokuserat med att erbjuda våra partners virtuella produktdemonstrationer och andra lösningar för att säkerställa en lyckad USA-lansering. Vi har höga förväntningar men samtidigt en stor respekt för utmaningar kopplade till pandemin.

Positivt inför kvartal fyra och 2021
Som ny VD för Arcoma ser jag fram emot att tillsammans med organisationen fortsätta arbetet enligt vår strategi att utveckla långsiktiga partnerskap, bedriva innovativ produktutveckling samt öka vårt kundfokus. Vi är nu en bit in i kvartal fyra och kan se en viss återhämtning i marknaden vilket är positivt.

Vi har ett fortsatt ambitiöst R&D program vilket stärker vår position som en innovativ leverantör av röntgensystem. Partnerskapet och produktutvecklingen tillsammans med Konica Minolta fortsätter och vi har en optimistisk syn på framtiden.

Jag vill tacka alla i organisationen för stort engagemang under kvartal tre. Den fantastiska energi som finns i Arcoma riktar vi nu framåt mot kvartal fyra och 2021.

Sanna Rydberg
VD, Arcoma AB (publ)


Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/


Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 07.30


Bilaga