Rättelse: Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

Press release (MAR)

Malmö, 12 november, 2020

Rättelse: Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

I den delårsrapport som Acarix lämnade idag, 12 november 2020, återfinns ett mindre fel under rubriken ”Kapitalisering” (sidan 4 i delårsrapporten) där sista meningen ska avslutas med 2022 och inget annat.

Den korrekta meningen lyder: ” Styrelsen bedömer att kassabehållningen per balansdagen kommer att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov fram till andra kvartalet 2022.”

En rättad version av delårsrapporten finns på www.acarix.se

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 12 november 2020 kl 13.00.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

 

 

 

Bilaga