ZetaDplay ingår ett tioårigt leverans­avtal med SJ i Norge

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att koncernen har ingått ett tioårigt leveransavtal med SJ Norge, ett dotterbolag till SJ (Statens Järnvägar) i Sverige. Leveransen omfattar ombord Digital Signage-lösningar för kundens järnvägsvagnar som ska trafikera sju linjer i Norge. Det totala kontrakts­värdet uppskattas till 40 MSEK och projektet startar omedelbart.

"Under de senaste åren har vi fokuserat på komplicerade uppdrag inom transportsektorn, där vi har byggt en stark referensbank som sträcker sig från konceptutveckling, mjukvarukrav till hårdvarukompetens och systemövervakning", säger Ola Saeverås, Country Manager Norway. "Vi driver digital transformation i fysiska miljöer och vi är mycket stolta över förtroendet som SJ visar oss att vara del av bolagets förändringsresa", säger Per Mandorf, VD och koncernchef för ZetaDisplay.

Malmö, 17 november 2020

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl 08:30.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com  

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon +46 76-8754177
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter ca 400 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.ir.zetadisplay.com

Bilaga