Nexstim Abp tecknar avtal värt 0,9 miljoner euro om framtagning och leverans av två prototypsystem för forskningsprojekt

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 18.11.2020 kl. 11.00 (EET)

Nexstim Abp tecknar avtal värt 0,9 miljoner euro om framtagning och leverans av två prototypsystem för forskningsprojekt

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS: STO ) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att det har fått en order och tecknat ett avtal om framtagning av två prototypsystem för ett forskningsprojekt som ska utveckla ett nydanande verktyg för sondering och diagnostisering av hjärnan. 

Köparen av prototypsystemen är en stiftelse med hemvist i USA. Köparen har för avsikt att överlåta utrustningen till utsedda tredjepartsinstitutioner i USA och i Europa som utför det egentliga forskningsarbetet.

Beställningen gäller två system som bygger på Nexstims system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) på nTMS-plattformen SmartFocus®. I detta projekt ska Nexstim ta fram två prototypsystem för att möjliggöra framtida användning av nydanande stimuleringsparadigm och diagnostik. De två systemen säljs endast för forskningsändamål och har inte beviljats tillstånd av FDA eller CE-märkning för kliniska indikationer.

Enligt planerna ska de två prototopsystemen levereras och intäkten på 0,9 miljoner euro är planerad till andra halvåret 2021.

Henri Hannula, Vice President, International Sales and Marketing på Nexstim, lämnade följande kommentar: ” Vi talar om ett högintressant projekt för testning av nya metoder för sondering och diagnostisering av hjärnan. För att citera forskare på neuroområdet känns hjärndiagnostik med enbart traditionella avbildningsverktyg utan TMS som att gå på museum, ”se men inte röra”. I forskningsprojekt som använder Nexstims SmartFocus® nTMS får forskarna bättre möjligheter till icke-invasiv insyn och diagnostik i hjärnan.”

Mikko Karvinen, vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: ”Köpavtalet om prototypsystemen synliggör det intresse som Nexstims unika SmartFocus®-teknik väcker runtom i världen – också som en möjlig utvecklingsplattform för ingrepp som hänför  sig till sjukdomar och störningar i hjärnan. Det är också ett tecken på den potential som vår teknik har för att öppna nya affärsmöjligheter i framtiden.”

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com, eller kontakta:

Mikko Karvinen, vd
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                          
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga