Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063

Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063

Riksgälden erbjuder byten till den nya 25-åriga statsobligationen SGB 1063 från SGB 1053 för att bygga upp den utestående volymen. Bytesauktionen hålls den 11 december 2020.

Byten till SGB 1063 0.5% 24 Nov 2045 från SGB 1053 3.5% 30 Mar 2039 görs kursriskneutralt. Total volym som erbjuds av SGB 1063 är 3 miljarder kronor.

Bytesauktion 11 december (kursriskneutralt1)
Riksgälden köper lånSGB 1053
Riksgälden köper belopp (mnkr)23100
Riksgälden säljer lånSGB 1063
Riksgälden säljer belopp (mnkr)3000
Tid för återköpsränta10.45
Tid för auktionens stängning11.00
Tid för auktionsresultat11.031 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

2 Angiven volym av återköpslånet är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.


Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.

Kontakt
Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef, 08 613 45 68