Ellens företrädesemission är registrerad och handeln med BTA upphör

Ellen Aktiebolag (”Ellen” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 9 november 2020. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är 1 december 2020 och nya aktier kommer att bokas in på respektive depå/VP-konto den 7 december 2020. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Ellens aktiekapital till 1 750 000,46 SEK och antal aktier uppgår till 4 431 413 stycken.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november kl. 14.00 CET.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande
effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se.

 

Bilaga