Aktia grundar Finlands Företagarskydd, ett företag som specialiserar sig på personförsäkringar

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
30.11.2020 kl. 11.00

Aktia grundar Finlands Företagarskydd, ett företag som specialiserar sig på personförsäkringar

Aktia utvidgar sitt distributionsnätverk i fråga om försäkringar och grundar företaget Finlands Företagarskydd som specialiserar sig på försäkringar för företagare och företag samt på distributionen av dessa. Utöver Aktia ägs företaget av Veritas samt privata ägare. Den nya aktören erbjuder huvudsakligen personförsäkringar för företagare samt både lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringar.

Teemu Lillrank, som tillträder som verkställande direktör för Finlands Företagarskydd, berättar att det nya företaget koncentrerar sig på att erbjuda försäkringstjänster speciellt till små och medelstora företag i hela Finland.

”Företagare har mycket olika behov. Finlands Företagarskydd är en ny och intressant distributör som hjälper sina företags- och företagarkunder att förbereda sig på framtiden, säkerställer regelbunden inkomst även efter arbetskarriären samt ger dem trygghet att koncentrera sig på det väsentliga”, säger Lillrank.

Målsättningen för Finlands Företagarskydd är att under det första verksamhetsåret sysselsätta 10 erfarna försäkringsombud som fungerar som självständiga företagare. Aktia tror att det kommer att nå nya företagskunder via samföretaget.

”De försäkringsrelaterade utmaningarna är samma för finländska företag som för privatpersoner: den fasta egendomen är sakenligt försäkrad men företagets viktigaste resurser, dvs. personerna, är ofta underförsäkrade. Det är fint att vi kan erbjuda företagare och företag allt bättre försäkringshelheter. Via Finlands Företagarskydd ökar Aktia Livförsäkrings roll och närvaro betydligt speciellt bland små och medelstora företag,”, konstaterar Riikka Luukko, verkställande direktör för Aktia Livförsäkring.    

Mera information
Teemu Lillrank, verkställande direktör, Finlands Företagarskydd, teemu.lillrank@yrittajaturva.fi, +358 40 353 3071

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som skapat förmögenhet och välmående från en generation till en annan redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com