Aktias fonder blir tillgängliga för privatplacerare via Nordnet

Pressmeddelande 2.12.2020

Nordnet Finlands fondurval som består över 60 fondbolag utvidgas när Aktias, Nordens bästa kapitalförvaltare, fonder blir tillgängliga för Nordnets över 350 000 finländska kunder. Samtidigt får Nordnets kunder i Sverige möjlighet att placera i Aktias fonder.

Aktia har ingått ett distributionsavtal gällande fonder med Nordnet. I fortsättningen kan Nordnets kunder placera i tio Aktiafonder. I fonderna ingår bland annat småbolagsfonderna Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Nordic Small Cap och Aktia Europe Small Cap.

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. År efter år har kapitalförvaltningen i Aktia samlat priser både i internationella och inhemska jämförelser.

− Vi är glada över att Aktia valde Nordnet som partner. Aktia erbjuder enligt undersökningar Nordens bästa kapitalförvaltning som är särskilt känd för den framgångsrika räntefondförvaltningen. Aktias fonder får även toppbetyg jämfört med den framgång som fonderna i olika fondbolag har haft i Morningstars jämförelser i Finland. Nu får våra kunder enkel tillgång till framgångsrika fonder, och med små summor, säger Suvi Tuppurainen, landschef för Nordnet Finland.

Mer än 164 000 av Nordnets över 350 000 finländska kunder äger fondandelar. Den genomsnittliga fondmånadsspararen placerar knappt 150 euro i månaden i fonder. Fondkundernas genomsnittliga innehav är 4 000 €.

− Genom våra fonder får Nordnets kunder tillgång till Aktias toppkompetens och de bästa placeringsmöjligheterna på marknaden. Vi erbjuder kompetens inom aktiv portföljförvaltning i världsklass. Bakom vår konkurrensframgång ligger flera år av konsekvent arbete som reflekteras främst i utvecklingen av placeringar, säger Niina Bergring, direktör med ansvar för Kapitalförvaltningen i Aktia.

Portföljförvaltare för Aktias småbolagsfonder är Jan Brännback, Janne Lähdesmäki, Janna Haahtela, Anders Thylin, Andreas Bergman och Sami Räsänen.

Nordnet uppbär ingen tecknings- eller inlösenprovision för fonderna. Minimiplaceringen i fonderna är 15 euro/teckning. Aktias fonder kan tecknas via Nordnet från och med 2.12.2020. www.nordnet.fi/fi/aktia

Mera information ger:

Suvi Tuppurainen, landschef för Nordnet Finland
+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi

Niina Bergring, direktör med ansvar för kapitalförvaltningen i Aktia 
tfn +358 40 822 1514, niina.bergring@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Nordnet är en digital plattform för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.