Aktias chefsekonom: Utvecklingen av hyresmarknaden för enrummare i de finska landskapen är ohållbar

Aktias chefsekonom: Utvecklingen av hyresmarknaden för enrummare i de finska landskapen är ohållbar

De restriktioner som följde coronaviruset och den allmänna ekonomiska osäkerheten har haft en stark inverkan på ekonomin 2020. Den tillfälliga svackan på bostadsmarknaden har dock återhämtat sig snabbt under sommaren och hösten. På hyresmarknaden har den starka utvecklingen pågått redan under en längre tid.

Chefsekonom Lasse Corin säger i Aktias nyss publicerade rapport, att utvecklingen av hyresmarknaden för enrummare i finska landskap är ohållbar och att den inte följer befolkningstillväxten i landskapen. Demografisk utveckling är ett mått på livskraften i ett område och man kunde tänka sig att den återspeglas i både bostadsvärdet och hyresnivån i området. Det här verkar stämma i fråga om priserna för bostäder, men Corin ägnar särskild uppmärksamhet i sin rapport på hyrorna för enrummare i kommuner där befolkningen krymper. ”En intressant iakttagelse är att trots att priserna på enrummare i utflyttarkommuner sjunker, verkar inte hyresutvecklingen följa samma trend. Med andra ord ökar hyrorna för ettor, även om befolkningen i landskapen minskar”, säger Lasse Corin.

Enligt Corin kan till exempel eventuella förändringar i bostadsstödssystemet påverka trenden. Genom systemet stöds hyresboendet med mer än två miljarder euro per år, och det kan bli aktuellt att förnya systemet när man beslutar om de förväntade finanspolitiska balanseringsåtgärderna. För bostadsplacerare kan de ständigt högre hyrorna te sig som ett attraktivt placeringsobjekt, men däri ligger en exceptionell risk som måste beaktas.

Mera information och intervjuförfrågningar:
Katja Korsinkin, kommunikationschef, tfn +358 50 411 3036, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd, generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Bilaga