Acarix AB meddelar att den sista patienten i Dan-NICAD II studien har inkluderats

Pressmeddelande

Malmö, 9 december 2020

Acarix AB meddelar att den sista patienten i Dan-NICAD II studien har inkluderats

Efter att ha inkluderat 1726 patienter meddelade idag Acarix att den sista patienten har inkluderats i Dan-NICAD II, en dansk studie om icke-invasiv diagnostisk testning av kranskärlssjukdom (CAD) II.

Dan-NICAD II studien omfattar fyra sjukhus i Danmark och data från sammanlagt 1726 patienter vilka samtliga skickats vidare till kranskärlsröntgen efter bedömt symtom på stabil kranskärlssjukdom. Studien inleddes i januari 2018 med syfte att ytterligare befästa den diagnostiska noggrannheten för CADScor®Systemet jämfört med andra stratifieringsalternativ tillgängliga idag.

Därutöver var syftet med studien att säkra mer validerad, klinisk data för ytterligare vidareutveckling av CADScor®-algoritmen.

Det sammanvägda patientantalet från de båda studierna; Dan-NICAD I och II uppgår till total 3401patienter, ett betydande patientunderlag som möjliggör ytterligare utveckling och ökad precision av CADScor® algoritmen.

Dan-NICAD II studien har även omfattat patienter på under 40 år, vilket öppnar upp för en möjlig breddning av den idag gällande patientgruppen och som i slutändan skulle kunna innebära att CADScor®System kan användas på patienter vid 30 års ålder.

”Vi är mycket glada över att kunna avsluta inkluderingsperioden för Dan-NICAD II-studien och att vi har lyckats samla omfattande data från mer än 1700 patienter med misstänkt hjärtsjukdom; data som kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare förädla CADScor®-algoritmen och tillhandahålla ytterligare data för att stödja CADScor®-systemet som ett kliniskt dokumenterat, initialt, diagnostikverktyg vid uteslutning av kronisk kärlkranssjukdom ”, säger Dr Morten Böttcher

De sista patientundersökningar förväntas under Q1 2021 parallellt med dataanalys av kärnlaboratoriet. Resultatet av den slutliga analysen av studiedata förväntas läggas fram för publicering senare under 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Redeye AB är bolagets Certified Advisor (+46 (0)8 121 576 90, (certifiedadviser@redeye.se). För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga