Kvanto skriver på avtal för betaltjänster med viktig teleoperatör som förväntas medföra 2,8 miljoner CAD i intäkter per år

KVANTO HAR FÅTT I UPPDRAG ATT LEVERERA EN EFFEKTIV DIGITAL BETALLÖSNING TILL EN VIKTIG TELEOPERATÖR. DENNA PLATTFORM FÖR ENKLA BETALNINGAR TILL GLOBALA KUNDER KOMMER ATT BIDRA TILL OPERATÖRENS GLOBALA UTVIDGNING

KÖPENHAMN, Danmark, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kvanto Payment Services A/S (”Kvanto”) är glada över att meddela att företaget har ingått ett avtal med en stor mobiloperatör (”MNO”) som förväntas generera cirka 2,8 miljoner CAD i extra intäkter under avtalets första tolv månader. Kvanto har implementerat sin elektroniska betallösning hos MNO, slutfört testfasen och kommer att lansera den i början av 2021. Kvantos betaltjänst möjliggör en snabb och effektiv lösning för fakturabetalning för operatörens alla globala kunder. Kunderna kommer även att slippa dyra internationella bankavgifter när de utför sina betalningar.

Tack vare Kvantos betallösning, globala räckvidd och uppkoppling, tillsammans med plattformens flexibilitet, kommer operatören att kunna nå avlägsna marknader och därmed utvidga och utöka sin kundkrets.

”Detta uppdrag bevisar att Kvanto är en kompetent leverantör av betallösningar för ett stort globalt företag, vi har lösningen och kan konkurrera”, säger Jesper Skorstengaard, vd på Kvanto, och tillägger, ”Det här är en milstolpe för företaget eftersom de förväntade intäkterna från detta uppdrag kommer att medföra ett positivt kassaflöde för Kvanto”.

Kvantos betallösning kan användas av företag på internationell nivå, vilket innebär att kunder kan betala med kort i sin inhemska valuta, som för närvarande erbjuder antingen USD eller EUR. Kvanto kan erbjuda företag elektroniska betalningssystem som är kopplade till företagets plattform och kunderna kan på så sätt betala sina fakturor via en självbetjäningsplattform.

Eftersom avtalet är hemligstämplat kan teleoperatörens namn inte meddelas för tillfället.

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto startade sin verksamhet 2012 för att konkurrera på den snabbföränderliga marknaden för digitala betallösningar. Kvantos kundbas bevisar att företaget tillhandahåller konkurrenskraftiga lösningar.

Kvanto har positionerat sig som en ledande europeisk leverantör av multifunktionella betaltjänster (det har en PSP-ISO) med en framstående elektronisk betallösning som integrerar ledande köpare som hanterar olika betalningsmetoder och betalkort, som kopplas till online- och offline-affärer på ett effektivt, prisvärt och pålitligt sätt.

Kvanto har flera decenniers erfarenhet inom betalnings- och finansbranschen. Dess omfattande nätverk av partners och medarbetare runtom i världen och är en av de viktigaste faktorerna till att Kvanto kan erbjuda sina kunder en betallösning oavsett var deras verksamhet befinner sig.

Kvanto Payment Services AS är baserat i Danmark och är ett operativt dotterbolag som ägs till 100 % av Kvanto Payments Services Ltd i Kanada.

För mer information kan du kontakta:                                   

Kvanto Payment Services A/S                       

Vd, Jesper V. Skorstengaard                          

Telefon: +45 40 33 33 96

E-post: jvs@kvanto.com     

www.kvanto.com

Ansvarsfriskrivning

Alla uttalanden angående vår förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter, ledningsgruppens planer och mål för framtida verksamhet, inklusive ord som ”förutse”, ”ifall”, ”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att”, och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelser skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. Kvanto Payment Services A/S är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Kvanto Payment Services A/S är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt.