Clean Motion AB erhåller bryggfinansiering

Huvudägarna i Clean Motion AB har avtalat om bryggfinansiering upp till 2,3 MSEK. I och med detta avtal kan Clean Motion slutföra ackordet och har medel som bedöms tillräckliga för att driva bolaget under den kommande 3 månadersperioden.

Clean Motion har idag tecknat avtal med befintliga huvudägare om bryggfinansiering upp till 2,3 miljoner vilket möjliggör slutbetalning av beslutat ackord och medel som bedöms tillräckliga för den kommande 3 månadersperioden. Under tiden fram till slutet av januari kommer styrelsen fortsätta arbetet med att finna en långsiktig finansieringslösning. Som tidigare meddelats så pågår diskussioner med såväl industriella samarbetspartner som institutionella investerare. Styrelsen har fortsatt en dialog med Interest Group som i samband med rekonstruktionen åtagit sig en investering. En sådan investering kommer i så fall att ske utifrån de nya förutsättningar som gäller för bolaget. En företrädesemission till befintliga aktieägare är fortsatt också ett alternativ.

Göran Folkesson, VD säger ”Med detta avtal kan vi nu dels slutföra ackordsbetalningen och har en möjlighet att återgå till en mer normal drift av bolaget. Balansräkningen kommer att stärkas med drygt 14 MSEK. Genom de förändringar vi har genomfört de senaste 15 månaderna så har vi dels en betydligt mindre kostnadsmassa dels ett tydligt fokus på att få tillväxt på nya marknader genom licenstillverkning.”

Lerum, 2020-12-11

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-11 kl. 20:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.