Saniona minskar sin ägarandel i Scandion Oncology till under 5 procent som ett resultat av Scandions framgångsrika företrädesemission

PRESSMEDDELANDE

16 december 2020

Saniona minskar sin ägarandel i Scandion Oncology till under 5 procent som ett resultat av Scandions framgångsrika företrädesemission

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att företaget minskar sin ägarandel i Scandion Oncology A/S (Spotlight Stock Market: SCOL) till under 5 procent. Minskningen är ett resultat av den företrädesemission som Scandion Oncology genomförde 15 december 2020.

Scandion Oncology bildades 2017 genom en avknoppning av tillgångar från Saniona. I tillgångarna ingick SCO-101, en first-in-class molekyl inriktad mot kemoterapiresistens, tillsammans med besläktade molekyler och teknisk kompetens.

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. e-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 december 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga