Riksgälden förberedd för förlängd Företagsakut

Riksgälden förberedd för förlängd Företagsakut

Regeringen har föreslagit att det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten förlängs så att kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021. Garantiprogrammet hanteras av Riksgälden och är en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin.

Nuvarande teckningsperiod avslutas den 31 december 2020.

"Vi är förberedda för en fortsättning på Företagsakuten. Den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin är fortfarande osäker, så det kan finnas behov av statliga garantier ytterligare en tid framöver", säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti och finansiering på Riksgälden.

Företagsakuten vänder sig i första hand till små och medelstora företag och lånen ges via kreditinstitutens ordinarie kreditprocess. Regeringen föreslår att garantiramen halveras under 2021 från 100 miljarder kronor till 50 miljarder kronor. Då staten bär 70 procent av risken innebär det att de statliga garantierna vid fullt utnyttjande kan uppgå till 71,4 miljarder kronor. Utlåningen under Företagsakuten uppgick per den 27 november till 2,4 miljarder kronor fördelat på 684 lån.

Statistik Företagsakuten per den 30 oktober

Den senaste statistiken över fördelning mellan branscher, geografi och storlek på företagen är från vecka 44 (30 oktober). Statistiken visar att det framför allt är företag inom hotell- och restaurangbranschen som beviljats de statliga garantierna, följt av företag inom handelsbranschen. Drygt 50 procent av företagen finns i Stockholm och Västra Götalandsregionen och 92 procent av företagen har färre än 50 anställda. De så kallande mikroföretagen, d.v.s. företag med färre än 10 anställda, står för 63 procent av antalet beviljade lån inom Företagsakuten.

Kreditinstitutens utlåning under den statliga garantin till företag fördelar sig utifrån olika branscher enligt nedanstående tabell.

BranschAntal i %
Hotell- och restaurang29%
Handel19%
Transport10%
Tillverkning8%
Verksamhet inom juridik, ekonomi och teknik7%
Uthyrning, resetjänster och andra stödtjänster6%
Kultur, nöje och fritid5%
Övrigt16%
Total Fina Elf 100%


Utlåningen utifrån geografisk fördelning åskådliggörs i tabellen nedan.
 

Geografiskt säteAntal i %
Stockholm36%
Västra Götaland21%
Skåne8%
Jönköping4%
Värmland4%
Dalarna4%
Jämtland3%
Norrbotten3%
Övriga18%
Total Fina Elf 100%


Fördelningen över storlek på företagen, vilka har lån via Företagsakuten, framgår av nedanstående tabell.
 

Storlek företagAntal i %
Mikroföretag (0-9 anställda)63%
Småföretag (10-49 anställda)29%
Medelstora företag (50-249 anställda)7%
Storföretag (≥ 250 anställda)1%
Total Fina Elf 100%


Mer information om Företagsakuten här

Tidigare statistik om Företagsakuten här.  

Kontakt

Riksgäldens presstjänst, 08-613 47 01