Global undersökning från Workday visar: Organisationer förutser ökade digitala intäkter när rekordmånga företagsledare satsar digitalt

En av tre chefer uppskattar att 75% av intäkterna kommer från digitala satsningar de kommande tre åren; en prognos som tredubblats sedan 2019 års studie

STOCKHOLM, Sverige, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, släpper idag de första resultaten från sin globala undersökning bland VDs och andra chefer ”Organisatorisk flexibilitet: färdplan för digital acceleration” som undersöker läget gällande digitala initiativ och organisatorisk smidighet.

Under ett år som började med en global hälsokris som utlöste en ekonomisk och geopolitisk omställning blev, enligt studien, ”agility” eller vad som kan översättas till smidighet, snabbhet och organisatorisk flexibilitet avgörande kännetecken för framgång. Workday har undersökt mer än 1000 chefer och företagsledare på c-nivå för att identifiera viktiga utmaningar och möjligheter för VD:s, finansdirektörer (CFO), personalchefer (CHRO) och Chief Information Officer (CIO) när det gäller att anta bästa digitala praxis för ökad organisatorisk smidighet. Resultaten från undersökningen visar att företagsledare planerar att påskynda digitala initiativ, och en tredjedel uppger att snabbare digital tillväxt är den förändring som kan komma att förbättra organisatorisk motståndskraft mot framtida kriser.

Undersökningen visar att:

  • Digitala intäkter dominerar och ökar. Över en tredjedel av företagen förväntar sig att 75% eller mer av intäkterna kommer att komma från digitala tjänster (antingen digitala produkter eller traditionella varor som säljs online) inom tre år. Detta har tredubblats sedan 2019, då endast ett av tio företag hade denna uppfattning.
  • Att byta verktyg är enklare än att förändra sinnen och vanor. Medan mer än hälften av organisationerna (56%) säger att deras teknik är kompatibel med målen för digital transformation, uppger endast 16% detsamma gällande företagets kultur. Utan ytterligare satsning på anställda och kultur riskerar organisationer att gå miste om den avkastning de önskar på sina teknikinvesteringar.
  • Smidighet inkluderar även teknikinvesteringar. Mer än tre fjärdedelar (77%) av företagen rapporterar att deras organisation snabbt agerar på misslyckade investeringar i ny teknik (teknik som inte framgångsrikt distribueras eller används) - från 70% år 2019.
  • Kontinuerlig planering framstår som en ny bästa praxis. Nästan hälften (43%) av respondenterna svarade att de anammat kontinuerlig planering före pandemin, och uppger tre huvudfaktorer för framgång: tillgång till data, användning av smart teknik och en kultur som främjar flexibilitet, snabbhet och förmågan att ställa om.

Rapporten beskriver strategier för att organisationer och företag ska kunna övervinna hinder för införandet av digital teknik som hjälper dem att uppnå större organisatorisk smidighet. Dessa inkluderar att skapa en anpassningsbar kultur, investera i smart teknik för att öka den digitala intäktstillväxten, se till att realtidsdata är tillgängliga för beslutsfattande och att ta fram flerfunktionella team som främjar att anställda utvecklar sin kompetens och lär sig nya färdigheter.

Prioriteringar för digitala initiativ skiljer sig åt
Resultaten visar också på att uppfattningarna och utmaningarna skiljer sig över nyckelfunktioner när organisationer överväger initiativ och utmaningar gällande digital teknik. Bland VD:s, CFO, CHRO och CIO såg man olika prioriteringar:

  • VD:s: De digitala optimisterna. VD:s är den mest optimistiska när det gäller deras företags digitala transformationsinsatser. Ändå ser de kulturen som en barriär för nästan samtliga aspekter av organisatorisk flexibilitet, nästan en av tre ser kulturen som den största barriären för kontinuerlig planering (31%) och datatillgänglighet (32%).
  • CFO: Den framtida teknologen. Ekonomi/finans fokuserar på att säkerställa att system är högt integrerade (64%) och att molnteknologi används (49%) för att förbättra planerings- / rapporteringsslingan samt minska risken för framtida kriser.
  • Personalchefer: Kulturöverlöparna. HR-ledare är inriktade på att utveckla den kultur som deras företag behöver för att omfamna smidighet. Ändå är endast 62% av HR-ledarna överens om att incitament och nyckeltal (KPIs) anpassar sig till den kultur som råder eller att organisationens kultur utrustar verksamheten för att omfamna förändring.
  • CIO: Dataproffsen. De färdigheter som anses vara mest värdefulla bland IT- och verksamhetsledare är förmågan att använda smart teknik (33%) och avancerad analys och datavisualisering (30%).

Kommentar till nyheten:
”Företagsledare står nu inför en hårdare verklighet gällande det hur pass brådskande den digital omvandling är", säger Leighanne Levensaler, verkställande vice vd, företagsstrategi samt verkställande direktör och co-head, Workday Ventures, Workday. ”Den här studien visar att COVID-19 inte bara förstärkt företagens behov av att modernisera utan också påskyndat insatserna, något som är minst lika viktigt. Begränsningar gällande tekniken, från att stödja avlägsna arbetsprocesser till ökade möjligheter för digitala intäkter och återuppbygga försörjningskedjor, har visat sig vara en utmaning för företag år 2020, något som har gjort det bråttom att omfamna och anta nya digitala strategier.”

Ytterligare information
Den fullständiga rapporten ”Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration” kommer att finnas tillgänglig under första kvartalet 2021, med initiala resultat kring skillnaderna mellan snabba och långsamma respondenter under COVID-19-pandemin på Workday-bloggen. Ytterligare insikter om organisatorisk smidighet finns på https://www.workday.com/en-se/pages/organizational-agility.html.

Metodik
Uppgifterna i denna rapport kommer från en global undersökning på som genomförts av Longitude, ett Financial Times-företag, under juni och juli 2020 på uppdrag av Workday. Undersökningen, som är gjord bland 1 024 företagsledare och ledande befattningshavare (c-nivå eller någon som direkt rapporterar till c-nivå), undersökte hur företag närmar sig digital transformationsstrategi och -utförande, samt vilka kompetenser som behövs för att anamma en smidig strategi för transformation. Undersökningen har även tittat på effekterna av COVID-19-pandemin på affärsresultat och planering.

Respondenterna arbetade i 14 olika länder inom 12 sektorer, de flesta inom finansiella tjänster (18%), professionella tjänster (15%) och teknik (10%).

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 45 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

Workday framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden inklusive bland annat uttalanden om den förväntade prestationen och fördelarna med Workday och Workdays erbjudanden gällande strategiska inköp. Orden "tro", "får", "kommer", "uppskatta", "fortsätta", "förutse", "tänka", "förvänta", "söka", "planera", "projekt" och liknande uttryck är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och antaganden. Om riskerna uppstår eller antaganden visar sig vara felaktiga, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från de resultat som dessa framåtblickande uttalanden innebär. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-Q för det finansiella kvartalet som slutade den 31 oktober 2020 och våra framtida rapporter som vi kan lämna in med SEC då och då, vilket kan få faktiska resultat att variera från förväntningarna. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster, funktioner eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, vår webbplats eller andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte finns tillgängliga, kan komma att ändras efter Workdays godtycke och kan komma att inte levereras som planerat, eller alls. Kunder som köper Workday, Inc.-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
patrick.evenden@workday.com

Lovisa Fredriksson, presskontakt
lovisa.fredriksson@thepr.network