Saniona informerades idag att Novartis planerar förvärva Cadent Therapeutics, där Saniona har en ägarandel om cirka 3 procent

PRESSMEDDELANDE

17 december 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännagav idag att bolaget informerats om att Novartis planerar förvärva Cadent Therapeutics, där Saniona har en ägarandel om cirka 3 %.  Den finansiella påverkan det potentiella förvärvet innebär för Saniona är inte känt i nuläget.

Novartis och Cadent meddelade båda idag att Novartis avser att förvärva alla de utestående aktierna i Cadent. Om parterna kommer överens kommer Cadent att få en förskottsbetalning på 210 miljoner USD och kommer att vara berättigad till upp till 560 miljoner USD i milstolpsbetalningar, vilket innebär en total potentiell ersättning om 770 miljoner USD. Saniona innehar en ägarandel om cirka 3% i Cadent till följd av Cadents tidigare förvärv av Saniona avknoppningen Ataxion, som startades för att utnyttja Sanionas expertis inom jonkanaler för behandling av rörelsestörningar.

Den finansiella påverkan detta potentiella förvärv innebär för Saniona är i nuläget inte känt. Ytterligare information kommer att ges vid mottagandet. Transaktionen mellan Cadent och Novartis förväntas slutföras under första kvartalet 2021, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor, inklusive antitrustgranskning enligt Hart-Scott-Rodino- anmälningsprogram för fusion i USA

I samband med Sanionas befintliga licensavtal med Cadent har Saniona rätt till royalty på alla eventuella produkter som utvecklas och kommersialiseras ur det SK-jonkanalsprogram som låg till grund för bildandet av Ataxion, inklusive Fas 2 tillgången CAD-1883.

Saniona har haft en pionjärsroll inom jonkanalsområdet sedan företaget grundades 2011 och flera av medlemmarna i Sanionas vetenskapliga team har arbetat inom området i över 20 års tid. Sedan start har Saniona utlicensierat och avknoppat flera jonkanalsprogram som går utanför företagets strategiska fokus på sällsynta sjukdomar. Ataxion grundades 2013 av Saniona och Atlas Venture Inc. i syfte att utveckla Sanionas forskning på SK-jonkanaler (kalciumaktiverade kaliumjonkanaler med låg konduktans) inom motoriska störningar. År 2017 köptes Ataxion upp av Luc Therapeutics, som sedermera bytte namn till Cadent Therapeutics. SK-jonkanalsprogrammet utmynnade i first-in-class tillgången CAD-1883, en selektiv positiv allosterisk modulator av SK-jonkanaler, som Cadent har avancerat till kliniska fas 2-studier och som har potential inom motoriska störningar. 

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 december 2020 kl. 22:15 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över.  Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga