Aktia Kapitalförvaltning Ab fusioneras med Aktia Bank Abp 1.1.2021

Aktia Bank  Abp  
Börsmeddelande  
18.12.2020 kl. 9.00

Aktia Kapitalförvaltning Ab fusioneras med Aktia Bank  Abp 1.1.2021

Aktia Bank  Abp verkställer som planerat och meddelat fusionen av det helägda dotterbolaget Aktia Kapitalförvaltning Ab med Aktia Bank  Abp 1.1.2021.

Fusionen är ett led i koncernens strategiska målsättning att effektivera verksamheten och förenkla koncernstrukturen. Efter fusionen blir kapitalförvaltningen ett eget verksamhetsområde inom Aktia Bank .

Kapitalförvaltningen är ett centralt fokusområde i Aktias strategi och den förenklade koncernstrukturen stöder ytterligare implementeringen av strategin. Aktia söker målmedvetet tillväxt inom kapitalförvaltning från såväl privatkunder som institutioner genom att utveckla utbudet och tillhandahålla sin expertis inom kapitalförvaltning till en bredare krets både i Finland och internationellt. Aktia Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltningstjänster till fonder och övriga institutionella kunder.

Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Niina Bergring, direktör, kapitalförvaltning, Aktia Bank  Abp, tfn +358 40 822 1514 

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.