Saniona förstärker ledningsgruppen med en Chief Legal Officer och en Chief Technical Operations Officer

PRESSMEDDELANDE

21 december 2020

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att ledningsgruppen utökas ytterligare genom rekryteringen av Denelle Waynick till Chief Legal Officer och Kyle Haraldsen till Chief Technical Operations Officer. De båda positionerna är baserade i USA och kommer att stödja Sanionas utveckling av kliniska studier med Tesomet och SAN711 liksom företagets växande närvaro i USA. 

”Det har varit ett förändringens år för Saniona, som utvecklats från ett företag med fokus på forskning i tidig fas till ett med förmåga att genomföra sina egna kliniska studier i mellanfas. När 2020 närmar sig sitt slut fullbordas nu den förstärkning av Sanionas ledningsgrupp som verksamheten påkallar genom anställningen av Denelle och Kyle”, säger Rami Levin, Koncernchef och VD för Saniona. ”När vi blickar framåt mot 2021 är hela organisationens fokus att sätta igång de kliniska Fas 2b-studierna med Tesomet på HO och PWS samt att avancera SAN711, den första läkemedelskandidaten från vårt bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer, till klinisk fas.”

Denelle Waynick, Chief Legal Officer, har mer än 30 års erfarenhet av att bistå såväl inhemska som internationella bolag verksamma inom hälso- och sjukvård och biovetenskap med rådgivning. Waynick kommer närmast från en position som Chief Legal Officer och Corporate Secretary på MyoKardia, där hon tillhandahållit företagsledningen strategisk och praktisk rådgivning avseende juridiska angelägenheter och frågor som berör det regulatoriska och politiska området. Waynick har också varit företagsadvokat på UCB , Actavis och Schering-Plough och har som affärsjurist verkat såväl som anställd och delägare vid nationella och lokala advokatbyråer. Utöver sin expertis inom bolagsrätt, politisk styrning, förvaltning och processrätt har hon även biträtt vid ett antal affärstransaktioner, inklusive företagsfusioner, förvärv och avyttringar. Waynick har en kandidatexamen i redovisning från Rutgers, the State University of New Jersey-Newark samt en doktorsexamen i juridik från Howard University School of Law.

”Saniona är ett företag som är unikt positionerat för långsiktig framgång, med både en mellanfasprodukt i klinisk utveckling och ett robust forskningsprogram som stärker deras pipeline. Jag ser fram emot at ansluta till teamet och bidra till en stabil tillväxt för Saniona”, säger Waynick.

Kyle Haraldsen, Chief Technical Operations Officer, har nära 20 års erfarenhet av teknisk drift och tillverkning inom biofarmaci – bland annat av produktgodkännandeprocesser i såväl EU som USA. Han kommer närmast från rollen som Vice President of Technical Operations and Project Management vid AMAG Pharmaceuticals, där han ansvarade för process- och analysutveckling, tillverkning, försörjningsflöden och projektledning. Under sin tid på AMAG hade han ansvar för ett flertal produktlanseringar, utvidgningar av produktlinjer och integrationen av två tillgångar i utvecklingsfas. Innan AMAG var han Senior Director of Manufacturing på Radius Health, där hans ansvarsområden inkluderade utveckling, drift och budgettillsyn av program för kemi, tillverkning och kontroll samt material för kliniska studier, vilket rörde globala Fas 3- och multinationella Fas 2-studier. Haraldsen har även arbetat för kontraktstillverkarna Avecia Biotechnology och Johnson Matthey Pharma Services. Han har en kandidatexamen i kemiteknik från Northeastern University.

”När Saniona förbereder sig för att genomföra betydelsefulla kliniska studier så är det avgörande att det finns en kraftfull funktion för teknisk drift som kan övervaka att tillverkningen och produkttillförseln harmonierar med den kliniska utvecklingen och följer tidplanen. Jag är angelägen om att se till att vi får alla personer och processer på plats för att stödja ett framgångsrikt genomförande av våra kliniska program samt att börja planera den förkommersiella tillverkningen och försörjningsflödesstrategierna”, säger Haraldsen.

Waynick och Haraldsen kommer att ingå i Sanionas verkställande kommitté och rapporterar till Koncernchef och VD Rami Levin. Båda positionerna är baserade på Sanionas kontor i Bostonområdet i Massachusetts i USA. Waynick och Haraldsen tillträder under januari 2021.

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. e-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 december 2020 kl. 14:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

Bilaga