Sinch AB (publ): Förändringar i ledningsgruppen

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man gör förändringar i bolagets ledningsgrupp. Julie Rassat tillträder en nyinrättad roll som VP Integration med ansvar för integrationen av förvärvade bolag. Sanjay Goyal tar plats i ledningsgruppen som President & Managing Director, India, med ansvar för Sinchs verksamhet i Indien.

Julie Rassat har en bred erfarenhet från både komplexa, globala transaktioner och mindre tilläggsförvärv. Hon har arbetat med över 30 transaktioner inom teknik, media och fintech, och kommer närmast från Global PMI Partners, en ledande global konsultbyrå fokuserad på integration av förvärvade verksamheter. Innan dess var Julie Senior Director, International Acquisitions Integration hos ThomsonReuters.  

Som grundare och vd för ACL Mobile har Sanjay Goyal har över 20 års erfarenhet av meddelandetjänster och CPaaS i Indien och Sydostasien. Sinch förvärv av ACL slutfördes i september 2020 och Sanjay blir nu en del av Sinch globala ledningsgrupp med fokus på fortsatt tillväxt i regionen.

”Med Julie Rassat och Sanjay Goyal tillför vi ytterligare kompetens och erfarenhet till Sinchs ledningsgrupp för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv”, säger Oscar Werner, vd Sinch.

Sinch ledningsgrupp består nu av:

 • Oscar Werner, CEO
 • Anders Olin, President & COO
 • Roshan Saldanha, Chief Financial Officer
 • Eva Lessing, Chief Human Resources Officer
 • Jonathan Bean, Chief Marketing Officer
 • Sanjay Goyal, President & Managing Director, India
 • Russ Green, Chief Service Officer
 • Thomas Heath, Chief Strategy Officer
 • Jonas Lindeborg, Chief Technology Officer
 • Julie Rassat, VP Integration
 • Robert Gerstmann, Co-Founder & Chief Evangelist

Till följd av ett ökat fokus på strategiska samarbeten med stark kommersiell utveckling tillträder Vikram Khandpur en ny roll som SVP, Product Partnerships, med fokus på djup produktintegration med ledande globala molntjänstbolag. Sinch medgrundare Björn Zethraeus och Johan Hedberg fortsätter som tidigare sitt arbete med Sinch företagsförvärv (Corporate Development). De kommer att rapportera till Sinch finanschef Roshan Saldanha, vars ansvarsområde ytterligare breddas.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:          +46-722-45 50 55
E-post:        thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 07:30 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Bilaga