Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Regering och riksdag har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Garantiprogrammet innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för anslutna bankers och kreditinstituts utlåning till företag. Programmet vänder sig primärt till små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, men som för övrigt är livskraftiga.

”Den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin är fortfarande osäker, så det kan finnas behov av statliga garantier ytterligare en tid framöver”, säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti och finansiering på Riksgälden.

I och med förlängningen kan företag nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 30 juni 2021 genom att vända sig till sin långivare/bank.

Statens garantiram för 2021 är 50 miljarder kronor. Då staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet innebär det att lån som garanteras under programmet vid fullt utnyttjande kan uppgå till drygt 71 miljarder kronor. Utlåningen under Företagsakuten uppgick per den 31 december 2020 till 2,6 miljarder kronor fördelade på 738 lån.

Fram till årsskiftet var Hotell och restaurang den bransch som beviljats flest antal lån, medan Handel stod för den största utlåningen i volym (kronor) räknat. Företag med upp till 49 anställda stod för över 90 procent av antalet lån och närmare 50 procent av volymen.

Läs mer om Företagsakuten på Riksgäldens webbplats 

Kontakt

Riksgäldens presstjänst 08-613 47 01