Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Förenade Arabemiraten med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Knowledge AI Inc. (”Knowledge AI”) har slutit ett distributionsavtal avseende mjukvaruplattformen KAIT med Emirates Artificial Intelligence Technologies LLC (”Emirates AI”) (www.EAIT.com) i Förenade Arabemiraten. Emirates AI kommer att ansvara för distributionen av KAIT i Förenade Arabemiraten som består av sju emirat inklusive Dubai och Abu Dhabi. Knowledge AI och Emirates AI har kommit överens om ett minimum försäljningsåtagande om USD 6 miljoner under två år.

”Emirates AI Technologies är ett mycket framstående och välplacerat bolag i Förenade Arabemiraten, och vi är priviligierade som kan samarbeta med dem. Förenade Arabemiraten har alltid varit en prioriterad marknad för oss eftersom landet satsar kraftigt på AI-teknologi. Det är en av få stater som har skapat ett ministerium för AI. Det har också grundat det första AI-universitetet i världen, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence”, framhåller Joonhee Won, VD för Knowledge AI.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 april 2021, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

 

Bilagor