Årsrapport för perioden 21 Augusti 2019 - 31 December 2020, Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida under "Finansiell Information", eller via Årsredovisning - Fond 4 - 2020 - FINAL

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Larsson, CEO på Svensk Hypotekspension AB
Telefon: 08-586 160 11
E-post: anders.larsson@hypotekspension.se

Viktig information

Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Denna information tillgängliggjordes för offentliggörande genom kontaktpersonen ovan klockan 15.00 CET den 30 April 2021.

Bilaga