Sparbanken Västra Mälardalen offentliggör att man emitterar MSEK 300 i nya obligationer samt deltagandeaktiviteten på återköpserbjudandet för utestående obligationer med förfall i januari 2019.

Sparbanken Västra Mälardalen offentliggör att man emitterar MSEK 300 i nya obligationer samt deltagandeaktiviteten på återköpserbjudandet för utestående obligationer med förfall i januari 2019.

Sparbanken Västra Mälardalen (publ) ("Emittenten") offentliggör att MSEK 181 har återköpts i enlighet med erbjudandet som pressmeddelandes den 14 februari 2018 ("Återköpserbjudandet"). Det totala återköpet motsvarar 45,25% av utestående volym i obligationen som förfaller 28 januari 2019 (ISIN SE0007982459) ("2019-obligationen"). Återköpspriset uppgick till 100,500% av det nominella beloppet.

Emittenten annonserar vidare att man har emitterat nya obligationer om MSEK 300 med en löptid om tre år. Räntan för de nya obligationerna kommer löpa med 3 månader STIBOR plus 73 räntepunkter.

För information vänligen kontakta nedan Arrangörer.

Arrangörer 

Danske Bank A/S

Tel: +46 752 48 06 11

E-mail: liabilitymanagement@danskebank.dk

Swedbank AB (publ)

Tel: +46 8 700 90 22

E-mail: Syndicate@swedbank.se

 

För mer information

Mikael Bohman, VD

Telefon 0221-344 58

Mobil 070-556 52 35

E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

 

Mats Lindkvist, Finanschef

Telefon 0221-344 78

Mobil 070-584 35 50

E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

 

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.

Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.

Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.