Klövern AB (publ): Klövern upprättar ett MTN-program och offentliggör prospekt

Klövern AB (publ) har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket kommer att vara säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Klöverns webbplats www.klovern.se .

"MTN-programmet är ett naturligt steg i Klöverns arbete med att bredda kapitalförsörjningen samt att få tillgång till en större investerarbas genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden. Det säkerställda MTN-programmet blir ett komplement till säkerställd bankfinansiering och har utformats för att kunna attrahera investerare i en s.k. investment grade-miljö", återupprepar Jens Andersson, Finanschef på Klövern.

Nordea Bank och Swedbank är arrangörer av MTN-programmet och Nordea Bank , Swedbank och Danske Bank är utsedda som emissionsinstitut. MAQS har varit juridisk rådgivare till Klövern och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till arrangörerna i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post:  info@klovern.se .

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 16:30 CEST.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Klövern AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2140220