Koncernnyheter

Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 28.06.2022
Ålandsbanken Abp  Förändringar i återköpta aktier 28.06.2022 kl. 18:30 EET   Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 28.06.2022 Datum28.06.2022 Handelsplats BörsaffärNasdaq Helsinki Oy (XHEL) Köp Aktie klassALBBV Antal590st.Medelpris/aktie29,7593EUR...
Stämmokommuniké från årsstämma den 28 juni 2022 i Anoto Group AB (publ)
Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 28 juni 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades. Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt utdelning Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget...
Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2022 och telefonkonferens
Elanders publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022 tisdagen den 12 juli kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker...
Jonas Lindvall slutar som VD på Maha Energy AB
Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Jonas Lindvall har beslutat sig att lämna Maha efter 10 år som bolagets VD och koncernchef. Styrelsen påbörjar nu rekryteringsarbetet av en ny VD. Jonas Lindvall stannar kvar i sin roll till dess att en...
Lundin Energy meddelar en uppdatering av prognosen för verksamheten inom förnybar energi
Lundin Energy AB (”Lundin Energy”) meddelar en uppdatering av prognosen för verksamheten inom förnybar energi, som förväntas att handlas under sitt nya namn Orrön Energy AB (”Orrön Energy”) från den 1 juli 2022. Uppdaterad prognos avseende investeringsutgifter...
Karolinska Developments portföljbolag Svenska Vaccinfabriken presenterar vetenskapliga framsteg vid internationell konferens
STOCKHOLM, SVERIGE 27 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Svenska Vaccinfabriken har presenterat prekliniska studiedata som indikerar att bolagets terapeutiska vaccinkandidat SVF-001 har potential attframkalla...
Återköp av aktier i Bilia AB under vecka 25, 2022
Bilia AB (LEI-kod 2138002GW5WN1UYZA032) har under perioden 20-23 juni 2022 återköpt sammanlagt 151 211 egna aktier (ISIN-kod: SE0009921588) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpenär...
Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR)
2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. Arcoma AB har vunnit viktig upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland. Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och...
Sanionas prekliniska kandidat SAN903 uppvisar stabil fibrosdämpande effekt i modell av kronisk njursjukdom
PRESSMEDDELANDE 24 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att professor Helle Prætorius, från Århus universitet i Danmark, har presenterat resultat i samband med kongressen ECM2022 som visar att...
Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 23.06.2022
Ålandsbanken Abp   Förändringar i återköpta aktier 23.06.2022 kl. 18:30 EET Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 23.06.2022 Datum 23.06.2022   Handelsplats Börsaffär Nasdaq Helsinki Oy (XHEL) Köp   Aktie...
Projekt Öyfjellet ytterligare försenat
Hässleholm den 23 juni 2022 I delårsrapporten för första kvartalet 2022, publicerad den 18 maj 2022, kommunicerade Eolus att det norska 400 MW-projektet Öyfjellet planerades överlämnas till kunden Aquila Capital i juni 2022. Trots stora ansträngningar...
Immunicum AB: Immunicum tillkännager Corporate Rebranding och namnbyte till Mendus AB
Varumärkestransformationen återspeglar framstegen inom nästa generations cancerimmunterapier, den kommande tillverkningsexpansionen och företagets långsiktiga ambitioner Bolagets aktie fortsätter att handlas under tickersymbolen IMMU.ST på NASDAQ Sweden Immunicum...
Karolinska Developments portföljbolag Promimic presenterar prekliniska resultat som visar minskad bakterietillväxt på implantat
STOCKHOLM, SVERIGE 23 juni 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimic har presenterat prekliniska resultat som visar att ytbehandlingstekniken HAnano Surface minskar risken för vidhäftning av vanligt förekommande...
Mandalay Resources Corporation bekräftar utmärkta resultat från utvidgningsborrningen i Björkdalsgruvans östra del och rapporterar uppmuntrande resultat från borrningsprogrammet i norra zonen
TORONTO, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om utvidgningsborrningen i de östra delarna och signifikanta fynd från borrningsprogrammet i norra...
Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 22.06.2022
Ålandsbanken Abp  Förändringar i återköpta aktier 22.06.2022 kl. 18:30 EET   Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 22.06.2022 Datum22.06.2022 Handelsplats BörsaffärNasdaq Helsinki Oy (XHEL) Köp Aktie klassALBBV Antal417st.Medelpris/aktie29,9381EUR...