Koncernnyheter

ArcAroma AB: 201021 ArcAromas dotterbolag tecknar nytt utvärderingsavtal om oliveCEPT® i Kina
Pressmeddelande 2020-10-21   ArcAromas dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020. Kunden...
Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna
Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna Svensk ekonomi återhämtar sig efter det historiskt stora BNP-tappet under det andra kvartalet 2020. Det bidrar till att understödja statsfinanserna, minska statens lånebehov jämfört med tidigare...
Sinch AB (publ): Sinch får konkurrensgodkännande för förvärvet av SAP Digital Interconnect
Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority har godkänt Sinchs förvärv...
Aino Health AB (publ): Aino Health och den UK-baserade brittiska partnern MCR erbjuder brittiska organisationer en prova-på period av SaaS-lösningen HealthManager för att stötta organisationer under COVID-19 pandemin
21 oktober, 2020: Aino Health meddelar idag att de kommer att stötta brittiska organisationer under COVID-19 pandemin genom att erbjuda en sex månaders prova-på period av SaaS-lösningen HealthManager.   Den brittiska marknaden befinner sig just nu i en utmanande...
Eolus Vind AB delårsrapport 1 juni 2020 – 31 augusti 2020
Hässleholm den 21 oktober 2020 Verksamhetsårets fjärde period 1 juni 2020 – 31 augusti 2020 Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (1 033,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 76,8 (72,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,6 (72,6) MSEK. Periodens...
Delårsrapport januari - september 2020
» Intäkterna uppgick till 2 457 mkr (2 738). Minskningen beror på försäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro. I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020,...
NAXS Delårsrapport januari – september 2020
Nio månader 2020 Resultat efter skatt uppgick till -6,0 (26,4) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (2,29) SEK. Substansvärdet uppgick till 676 MSEK (60,58 SEK per aktie) per den 30 september 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per...
Nyemissionen av aktier i samband med konverteringen av konvertibler under konverteringsperiod Q3 2020 är nu registrerad hos Bolagsverket
PRESSMEDDELANDE                                                                          Stockholm, tisdagen den 20 oktober 2020 Den nyemission av aktier som beslutades av styrelsen för Cortus Energy i samband med fastställandet av utfallet för konverteringsperiod...
Anna Sjulander ny chef för Skuldförvaltning
Anna Sjulander ny chef för Skuldförvaltning Riksgälden har utsett Anna Sjulander till ny chef för avdelningen Skuldförvaltning. Hon tillträder sin nya befattning omgående. – Vi är väldigt glada att kunna presentera Anna Sjulander som chef för Skuldförvaltning....
Aktias delårsrapport för januari–september publiceras tisdagen 3.11.2020 kl. 8.00
Aktia Bank Abp Pressmeddelande 20.10.2020 kl. 10.00 Aktias delårsrapport för januari–september publiceras tisdagen 3.11.2020 kl. 8.00 Aktias delårsrapport för januari–september 2020 publiceras tisdagen 3.11.2020 kl. 8.00. Delårsrapporten finns tillgänglig...
HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 - Tillbaka på stabilare mark
HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Juli – september 2020 FINANSIELLT RESULTAT I PERIODEN Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 ökade till 28 586 (11 199) st (+155%) Nettoomsättningen ökade till 45 312 (18 583) TSEK (+144%) Bruttomarginalen uppgick...
TERRANET UNDERTECKNAR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) MED DAIMLER
Terranet undertecknar ett Memorandum of Understanding (MoU) med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart. Detta MoU är en bekräftelse av det tidigare påbörjade produktutvecklings- och industrialiseringssamarbetet inom avancerat förarstöd (ADAS) och antikollisionssystem,...
Sdiptech AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 22 oktober 2020
Pressmeddelande 20 oktober 2020, 08:00 Sdiptech tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 22 oktober 2020 Sdiptech har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet,...
Nilörngruppen AB: kvartalsrapport Q3 2020
Perioden juli - september Orderingången minskade med 17 procent till 162 (195) MSEK Omsättningen minskade med 14 procent till 147 (171) MSEK Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 162 (171) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 5...
Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 9 månader 2020
Viktiga händelser: •     Den totala guldproduktionen under 9 månader 2020 uppgick till 755 kg (24 285 oz), jämfört med 481 kg (15 467 oz) under 9 månader 2019, en ökning med 57% eller 274 kg (8 818 oz). Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 430 kg...