Koncernnyheter

Terranet uppdaterar marknaden om sitt aktieägande i holoride
Terranet AB (publ) meddelar idag att bolaget i dagsläget inte avser att ytterligare investera holoride GmbH. Beslutet att inte bidra med mer kapital speglar Terranets strategi att prioritera och accelerera den egna utvecklingen av BlincVision. Terranet investerade...
Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023
Pressmeddelande 19 april 2024, 16:00 Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns från och med idag, den 19 april, tillgänglig på bolagets hemsida www.sdiptech.se samt...
Elanders AB: Rapport från årsstämman 2024
Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att: fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023,...
Elanders AB: Delårsrapport januari – mars 2024
Första kvartalet 2024 Omsättningen uppgick till 3 268 (3 589) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om nio procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Denna minskning var främst ett resultat...
Inbjudan till presentation av BTS Q1 2024
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 19 april 2024 Inbjudan till presentation av BTS Q1 2024 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress...
Stockwik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport
Stockwiks årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgängliga och kan laddas ned från vår hemsida www.stockwik.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att...
Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2024
Pressmeddelande 18 april 2024, 17:40 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I SDIPTECH AB (PUBL) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2024 klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TERRANET AB
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. Rätt att delta och...
Framgång för Terranet - tester utförda på AstaZeros testbana validerar BlincVisions potential
Terranet AB (publ) har genomfört tester i AstaZeros testmiljö och erhållit för bolaget positiva utfall. Resultaten visar på stor potential för bolagets förarstödssystem BlincVision. Testerna har genomförts på en av Euro NCAP godkänd testanläggning, vilket innebär...
NGS Group AB: NGS Group meddelar lägre rörelseresultat för Q1 än bedömda marknadsförväntningar samt förlänger teckningsperioden i pågående emissioner
Preliminärt rörelseresultat (EBITDA) uppgår till cirka -5,5 MSEK för första kvartalet 2024. Mot bakgrund därav förlänger styrelsen tiden för teckning och betalning i pågående företrädesemission till den 26 april 2024 samt avser att så snart som möjligt offentliggöra...
HMS Networks har genomfört en riktad nyemission av 3 500 000 aktier och tillförs 1 400 miljoner SEK
INTE AVSETT FÖR, OCH FÅR INTE, OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,SYDAFRIKA...
HMS Networks utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 1 400 miljoner SEK
INTE AVSETT FÖR, OCH FÅR INTE, OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,...
Orrön Energy publicerar sin års- och hållbarhetsrapport för 2023
Orrön Energy AB (“Orrön Energy”) publicerar sin års- och hållbarhetsrapport för 2023 och uppmuntrar aktieägare att läsa eller ladda ner rapporten på Orrön Energys hemsida www.orron.com. Aktieägare som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsrapporten...
Cortus Energy AB deltar på Nordbex projektlansering för satsning på koldioxidnegativ elproduktion i Nybro kommun den 18 april
Stockholm, den 17 april 2024                                           PRESSMEDDELANDE Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) deltar på projektlansering om koldioxidnegativ elproduktion, tillsammans med samarbetsparter Nordbex AB (”Nordbex”).Nordbex...
Nilörn Delårsrapport Q1, 2024
Perioden januari - mars Orderingången ökade med 5 procent till 233 (223) MSEK Omsättningen i SEK ökade med 10 procent till 242 (221) MSEK Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 243 (221) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 10 procent...