Koncernnyheter

Mjukvaruleverans till Burger Kings ryska snabbmatsrestauranger
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att dess mjukvara kommer att vara en del av Digital Signage installation för mer än 750 Burger RUS snabbmatsrestauranger i ryska federationen och OSS-länder. ZetaDisplays norska dotterbolag Webprohar...
Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 2020
Hässleholm den 8 juli 2020 Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020 Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat...
Karolinska Development säljer del av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics och erhåller netto 39 miljoner SEK
Karolinska Development säljer del av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics och erhåller netto 39 miljoner SEK STOCKHOLM, SVERIGE 8 juli 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att man avyttrat aktier i portföljbolaget...
Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för H1 2020
Viktiga händelser: Den totala guldproduktionen under H1 2020 uppgick till 521 kg (16 750 oz), jämfört med 255 kg (8 189 oz) under H1 2019, en ökning med 105% eller 266 kg (8 561 oz). Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 227 kg (7 308 oz) under H1...
Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna Renaparin-patent
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (”UPO”), att myndigheten avser bevilja bolagets patentansökan P9346EP00. Patentansökan omfattar...
Saga Furs’ auktionsresultat avspeglar allvaret i pandemiläget
Saga Furs Oyj, insidermeddelande 7.7.2020 kl. 18.05 Saga Furs’ auktion, som ordnades i ett exceptionellt svårt marknadsläge, avslutades i dag. Under de två sista dagarna bjöds ut 835 000 rävskinn, varav knappt 10% såldes. Av finnsjubbskinnen såldes...
Eolus och SCA inleder nytt samarbete
Hässleholm den 7 juli 2020 Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta förEolus...
Delårsrapport 6M:2020, 1 januari – 30 juni 2020
Substansvärdet den 30 juni 2020 var 106,8 mdkr eller 245 kr per aktie, en minskning under första halvåret med 14 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 5 %. Totalavkastningen uppgick under de första sex månaderna 2020 till...
Underskott för staten i juni 2020
Statens betalningar resulterade i ett underskott på 56,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 70,5 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat. Det primära saldot blev 13,9...
CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 2020
CellaVision presenterar andra kvartalet för 2020 den 16 juli kl. 11:00 Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-07 kl 08.20 Den 16 juli 2020 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för andra kvartalet. Rapporten...
Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått två nya prenumerationsavtal
Stockholm, 7 juli 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått ett treårigt licensavtal värt 72 000 USD för sin utbildningslösning KAIT med Stuki Co., Ltd. (”Stuki”), ett sydkoreanskt...
Företrädesemission i Stockwik Förvaltning övertecknad mer än 5 gånger – även övertilldelningsemissionen fulltecknad
Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) - noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap - har slutfört en företrädesemission och en övertilldelningsemission. Tilldelning har även kunnat göras i övertilldelningsemissionen till följd av överteckning i företrädesemissionen....
Formpipe förvärvar det engelska mjukvarubolaget EFS
Formpipe förvärvar EFS Technology Ltd. (EFS) som under många år varit en framgångsrik försäljningspartner för Formpipes produkt Lasernet. I och med affären ökar Formpipe sin kapacitet att bygga ett större nätverk av kompetenta partners inom privat sektor. EFS omsättning...
Coronapandemin påverkade kraftigt försäljningen av minkskinn vid Saga Furs’ auktion
Saga Furs Oyj, insidermeddelande 5.7.2020 kl. 17.00 Minkskinnsförsäljningen vid Saga Furs’ auktion avslutades i dag. Auktionen inleddes den 29.6 och totalt bjöds ut ca 5 miljoner minkskinn. Covid-19-pandemin och den mycket långsamma återhämtningen...
Företrädesemission i Stockwik Förvaltning övertecknad mer än 5 gånger
Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) - noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap - har slutfört en företrädesemission, enligt ett erbjudande med teckningsperiod den 15 juni - 2 juli 2020, med en teckningsgrad på cirka 512,5 procent. En preliminär sammanräkning...