Koncernnyheter

Maha och DBO 2.0 – ett privat uppströms olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien – slår samman verksamheterna
Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att en bindande överenskommelse (ett s.k. ”term sheet”) har ingåtts avseende en sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A. (”DBO”) för en köpeskilling bestående av 36 775 410 nyemitterade aktier...
Mendus AB: Mendus deltar i följande konferenser i december 2022 och januari 2023
Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, tillkännager idag sitt deltagande i följande kommande investerar- och industrikonferenser: 64th Annual Society of Hematology Annual Meeting...
Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 02.12.2022
Ålandsbanken Abp  Förändringar i återköpta aktier 02.12.2022 kl. 18:30 EET   Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 02.12.2022 Datum02.12.2022 Handelsplats BörsaffärNasdaq Helsinki Oy (XHEL) Köp Aktie klassALBBV Antal440st.Medelpris/aktie37,1000EUR...
Mandalay Resources Corporation tillkännager refinansiering av kreditfaciliteten
Får inte distribueras till nyhetsbyråer i USA, inte heller spridas i USA TORONTO, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har glädjen att meddela att man har ingått ett kreditavtal...
Cortus Energy erhåller tillkommande engineeringuppdrag
Cortus har denna vecka erhållit två tilläggsbeställningar, från Biojet AS och Holzner Druckbehälter. För det norska projektet handlar det om hur vi kan använda vår process för att förbättra utbytena för kombinationen av WoodRoll® med en katalytisk process.För...
Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att två potentiella avyttringar undersöks
Styrelsen för Maha meddelar idag att två potentiella transaktioner undersöks, vilka omfattar en potentiell avyttring av (i) Bolagets brasilianska tillgångar och (ii) Bolagets tillgångar i USA. I linje med Bolagets nya strategiska positionering har styrelsenanalyserat...
Systemair anordnar Kapitalmarknadsdag 17 januari 2023
Pressmeddelande, 2 december 2022 Systemair anordnar Kapitalmarknadsdag på Systemairs Tekniska Center i Skinnskatteberg den 17 januari. På kapitalmarknadsdagen kommer Systemair att ge investerare, analytiker och finansiell media en uppdatering kring bolagets...
Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 01.12.2022
Ålandsbanken Abp   Förändringar i återköpta aktier 01.12.2022 kl. 18:30 EET Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 01.12.2022 Datum 01.12.2022   Handelsplats Börsaffär Nasdaq Helsinki Oy (XHEL) Köp   Aktie...
Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av KNET
Pressmeddelande 1 december, 2022 Göteborg Sverige Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av KNET Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag den 1 december slutfört tidigare offentliggjort förvärv av KNET CO., LTD ("KNET") - en av...
dLab erhåller beställningar från Dala Energi, Kraftringen och Affärsverken Karlskrona
Lund 2022-12-01 Dlaboratory Sweden ABs (publ) har erhållit ytterligare beställningar från Dala Energi AB, Kraftringen Nät AB och Affärsverken Karlskrona AB avseende dInsight Analytics Platform för ökad leveranssäkerhet samt övervakning av last och elkvalitet....
Substansvärdet per den 30 november 2022
Den 30 november 2022 var substansvärdet 295 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 30 november 2022 var 268,00 kronor för A-aktien och 266,10 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 december 2022 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare...
Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 8 december
Pressmeddelande 1 december 2022 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q2 för räkenskapsåret 2022/23 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 8 december 2022. En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 8 december 2022. Rapporten...
Den första konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag och konverteringskursen har fastställts till 0,15 SEK
PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, torsdag den 1 december 2022 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under tredje kvartalet 2022 en företrädesemission bestående av konvertibler av serie KV2 och teckningsoptioner...
Delårsrapport januari–september 2022
Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade till 24 MSEK (24) Bruttomarginalen ökade till 35 % (34 %) Rörelseförlusten ökade till -14 MSEK (-13) Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,09) Händelser efter rapportperiodens...
Stockwik ändrar antalet aktier och röster
Antalet aktier och röster i Stockwik Förvaltning AB (publ) uppgår per i dag den 30 november 2022 till 6 311 041 aktier och röster, från tidigare 6 156 334 aktier och röster. Antalet aktier och röster har förändrats genom nyttjande av teckningsoptioner som utfärdats...