Koncernnyheter

Stockwik tillträder Sundisol
Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 22 oktober 2021 tillträtt Sundisol Aktiebolag och den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs. Samtliga aktier i Sundisol och fastighetsbolaget har förvärvats. Tillträdet är i enlighet med det avtal omförvärv...
Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier
Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att...
Delårsrapport 2021, Januari - September
Kvartalet Tredje kvartalets omsättning uppgick till 472 MSEK (345), motsvarande en ökning med 37%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK Orderingången uppgick till 669 MSEK (336), motsvarande en ökning med 99% Rörelseresultatet...
AB Traction: Delårsrapport januari - september 2021
Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 198 (270) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 119 (164) Mkr Onoterade innehav 30 (42) Mkr Finansiella placeringar 50 (67) Mkr Resultat per aktie uppgick till 13,36 (18,26)...
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2021
Vd har ordet Tack vare en lyckad företrädesemission har vi haft möjlighet att göra nödvändiga maskin- och marknadsinvesteringar. På marknadssidan jobbar vi med en helt ny ”profilering” av företaget och riktade insatser på specifika kundgrupper. Detta planeras...
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2021
Stockholm, 22 oktober 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - september 2021 Omstrukturering av koncernen Koncernens moderbolag Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, förvärvade 2021-05-24 samtliga...
Hövding Sverige AB: Delårsrapport kvartal 3 2021
HÖVDING DELÅRSRAPPORT 2021 Q3 juli - september 2021 Fortsatt tydlig trend mot lönsamhet FINANSIELLT RESULTAT I PERIODEN Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 uppgick till 23 323 (28 586) st. (-18%). Nettoomsättningen uppgick till 41 228 (45 312) KSEK...
Aino Health AB (publ): Aino Health är godkänd av Försäkringskassan som arbetsplatsorienterad anordnare av rehabiliteringsstöd
Försäkringskassan har beviljat Aino Health tillstånd att tillhandahålla proaktiva och rehabiliterande insatser på svenska arbetsplatser. I samarbete med Försäkringskassan kan Aino Health härmed erbjuda stöd för att utreda, planera, genomföra och följa upp arbetsinriktade...
Nilorn Delårsrapport Q3, 2021
Perioden juli - september Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEK Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (20,4) MSEK Periodens resultat uppgick till 20,8 (14,4) MSEK Resultatet per aktieuppgick...
JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021
JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021 Orderingång 117,9 MSEK (82,4) Nettoomsättning 99,0 MSEK (81,5) Rörelseresultat 7,9 MSEK (2,5) Resultat efter skatt 6,6 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Återhämtningen efter 2020 års nedgång...
NAXS Delårsrapport januari – september 2021
Nio månader 2021 Resultat efter skatt uppgick till 107,7 (-6,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 9,66 (-0,54) SEK. Substansvärdet uppgick till 764 MSEK (68,49 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) perden...
Babylon stänger affärskombination och kommer påbörja handel på New York Stock Exchange under tickern BBLN
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Babylon slutfört sitt samgående med förvärvsbolaget (Eng. Special Purpose Acquisition Company) Alkuri Global Acquisition Corp. Transaktionen godkändes den 20 oktober 2021 av Alkuris aktieägare. Babylonsstamaktier...
Maha Energy meddelar försening i färdigställandet av Tie-4 som påverkar tidigare uppskattad årlig snittproduktion – högt oljepris motverkar negativ effekt på omsättning omsättning
Den uppskattade årliga snittproduktionen för 2021 revideras till 3 500 - 4 000 BOEPD1 Den utgående produktionsvolymen för 2021 uppskattas fortsatt till 5 000 - 5 500 BOEPD, förutsatt att Tie-4 är i produktion före årets slut Årets produktion föväntas bli 12,5...
Industrivärden avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om indragning av från Handelsbanken erhållna Industrivärdenaktier
Industrivärden avser att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de A-aktier i Industrivärden som Industrivärden kommer att erhålla genom extra utdelning från innehavsbolaget Handelsbanken. Åtgärden syftartill...
Palette Life Sciences tillkännager slutförandet av en finansiering på 30 miljoner dollar och utökning av styrelsen
Pengarna ska användas för att utöka kommersiella avtryck i USA och påskynda den kliniska utvecklingen av Barrigel® SANTA BARBARA, KALIFORNIEN och STOCKHOLM, Sverige, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Palette Life Sciences, ett företag med säte i Sverige, som...