Koncernnyheter

Ökat antal aktier och röster i ZetaDisplay AB (publ)
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet röster och aktier i Bolaget till 27 861 808. Antalet röster och aktier i ZetaDisplay har ökat från 27 284 308 till 27 861 808 med anledningav...
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.920.565, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.719.53. Minskningen följer av att Kinnevik har löst in 200.479 omvandlingsbara,...
Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)
Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinchkopplat...
Kontrollförändring för ZetaDisplays obligationslån
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB har genom flaggningsmeddelande kommunicerat att de äger mer än 50 procent av aktierna och rösterna i ZetaDisplay AB (publ)....
OP Företagsbanken Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2021
OP Företagsbanken Abp Halvårsrapport 1.1–30.6.2021 Börsmeddelande 28.7.2021 kl. 09.00 OP Företagsbanken Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2021 Koncernens resultat före skatt förbättrades till 308 miljoner euro (138). De totala intäkterna...
OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2021: Resultatet före skatt 561 miljoner euro – intäkterna ökade kraftigt och nedskrivningarna av fordringar minskade
OP Gruppen Halvårsrapport 1.1–30.6.2021 Börsmeddelande 28.7.2021 kl. 9.00 OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2021: Resultatet före skatt 561 miljoner euro – intäkterna ökade kraftigt och nedskrivningarna av fordringar minskade Resultatet...
Lundin Energy AB rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021
Rekordhöga intäkter om 1,3 miljarder USD för kvartalet, till ett realiserat oljepris om 68 USD per fat Rekordstarkt fritt kassaflöde om 949 MUSD för sexmånadersperioden, med verksamhetskostnader under prognos om 2,8 USD per boe och nettoskuld minskad till under...
Effnetplattformen Holding kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning av aktier i dotterbolag
Stockholm, 26 jul 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (”Effnetplattformen Holding”) kallar till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021. Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 7 juni 2021 att bolaget planerade att dela ut...
Immunicum tillkännager positiv granskning från Data Safety Monitoring Board av fas Ib IILIAD-studien
Press Release 26 July 2021  Immunicum tillkännager positiv granskning från Data Safety Monitoring Board av fas Ib IILIAD-studien -- Independent Data Safety and Monitoring Board (DSMB) har avgivit ett positivt yttrande om säkerhet för ilixadencel i kombination...
Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma
PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta...
Delårsrapport Fenix Outdoor International AG
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport 2021-01-01 – 2021-06-30 Andra kvartalet 2021-04-01 – 2021-06-30 Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 130 410 (TEUR 103 644), en ökning med 25,8%. Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 19 210 (TEUR 14 751)....
Andra kvartalet 2021
Högre resultat än föregående år för både Bil- och Serviceaffären Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 9 402 Mkr (6 777), en ökning med 39 procent. Operativt rörelseresultat uppgick till 574 Mkr (335), en ökning med 71 procent. Resultatet...
Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt
STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som...
Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00
Aktia Bank Abp Pressmeddelande 22.7.2021 kl. 13.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni 2021 publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Aktias...
Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning
April - juni Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor) Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkr Rörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procent Resultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4)...