Koncernnyheter

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Timo Vättö
Aktia Bank Abp Börsmeddelande 11.5.2021 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Timo Vättö Den anmälningsskyldiga Namn: Vättö, Timo Befattning: Styrelseledamot/suppleant Emittent: Aktia Bank Abp LEI: 743700GC62JLHFBUND16...
Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Johannes Schulman
Aktia Bank Abp Börsmeddelande 11.5.2021 kl. 15.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Johannes Schulman Den anmälningsskyldiga Namn: Schulman, Johannes Befattning: Styrelseledamot/suppleant Emittent: Aktia Bank...
Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2021
Press release Malmö, 11 maj, 2021 Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2021 Förberedda att möta ett spännande 2021 Trots de något utmanande tiderna levererades delmål även under första kvartalet. Vi ökade vår försäljning under...
Kommuniké från årsstämman i Acarix
Kommuniké från årsstämman i Acarix Årsstämman 2021 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utanfysiskt...
Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2021
Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma.  För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler .  Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman. För...
Klövern - Meddelande om skriftligt förfarande
Klövern AB (publ) (”Klövern”) har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), som agerar agent under Klöverns seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019 med ett belopp om 50 000 000 USD med ISIN NO0010866205 (”Obligationslånet”),...
Cortus Energy testar att producera förnybar råolja tillsammans med Haldor Topsoe och RISE
Cortus har tillsammans med danska katalysatorspecialisten Haldor Topsoe och forskningsinstitutet RISE startat ett projekt för att i mindre skala på plats i Höganäs testa att producera förnybar råolja genom hydrering av pyrolysgas. Vinnova har beslutat att stödja...
Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari-mars 2021
2021-05-11 Fortsatt fokus på Sverige för att möta ökat behov, SaaS -prenumerationer på stadig nivå Januari – mars 2021 Omsättningen uppgick till 5 770 (6 085) TSEK* •     Resultatet efter finansiella poster -3 570 (-3 569) TSEK...
Systemair meddelar förändring i koncernledningen
Pressmeddelande 11 maj 2021 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar förändring i koncernledningen.  Bjørn-Osvald Skandsen, VD för Systemair Norge, blir medlem i Systemairs koncernledning från och med den 12 maj 2021. Bjørn-Osvald har mångårig...
Stark inledning av året
• Omsättningen ökade med 7,7% till 6.831 Mkr (6.345 Mkr)  • Resultatet efter finansnetto ökade med 45,1% till 833 Mkr (574 Mkr)  • Vinsten per aktie uppgick till 1,26 kr (0,84 kr)  • Förvärv av engelska Heat Trace (efter periodens utgång)  ”Efterfrågebilden...
Kinneviks styrelse har beslutat om de slutliga villkoren och tidplanen för utskiftningen av Zalando
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsen beslutat om de slutliga villkoren för utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando SE (” Zalando ”), genom ett aktieinlösenprogram. Styrelsen har beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando...
Industrivärden avyttrar sitt aktieinnehav i SSAB för 2.019 mnkr
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET...
Kommuniké från Nilörngruppens årsstämma
Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 10 maj 2021 beslutades följande. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen...
Industrivärden överväger att avyttra aktieinnehavet i SSAB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET...
Ellen inleder ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer
Ellens uppdaterade affärsplan och strategi för framtiden innebär ett tydligt fokus på fyra stora och viktiga områden som prioriteras. Ett av dessa prioriterade områden är att harmonisera och utveckla Ellens varumärken Ellen och LN. Designkontoret Silver, en...