BIMobject AB: BIMobject planerar lansering av bim.com, en app-säljplattform för arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen

BIMobject AB (BIMobject) meddelar idag planen att lansera ett nytt affärsområde under namnet bim.com, en digital marknadsplats för molnbaserade appar för design och konstruktion inom Building Information Modelling (BIM)-marknaden. Säljplattformen kommer att tillhandahålla molnbaserade BIM-appar för den globala communityn av användare på BIMobject ® Cloud. Målet är att säljplattformen ska bli den främsta marknadsplatsen för utvecklare som vill sälja sina mjukvarulösningar till användare som arkitekter, ingenjörer, designers och projektledare. 

Med bim.com avser BIMobject att skapa en app-säljplattform som blir förstahandsvalet för företagets användarbas. App-säljplattformen kommer att kunna nyttjas av alla utvecklare av tekniska mjukvarulösningar som vill sälja till den globala användarcommunityn (i dagsläget över 550 000 användare). Plattformen bim.com kommer att fungera som en ingång och webbaserad säljplattform för att sälja och marknadsföra molnbaserade BIM-applösningar till arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen världen över. 

BIMobject planerar att lansera bim.com i slutet av 2018, då antalet användare på BIMobject ® Cloud förväntas passera 1 miljon. App-säljplattformen kommer med största sannolikhet att utvecklas separat i ett dotterbolag till BIMobject AB, registrerat i USA som bim.com, Inc. Dotterbolaget kommer eventuellt att söka extern finansiering. Arbete med investeringserbjudanden kommer att påbörjas inom kort.

Den globala industrin för BIM-teknologi beräknas nå mer än $7,64 miljarder år 2022 enligt en marknadsrapport från 2017: Building Information Modeling (BIM) Market by Type, Project life cycle, Application, Geography - Global Forecast to 2022, som finns att ladda ned på https://www.researchandmarkets.com/reports/4200585/building-information-modeling-bim-market-by .

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Om BIMobject AB
BIMobject ® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject ® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject ® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com    
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via GlobeNewswire

HUG#2140858