SFR Gold Award: Aktias placeringskunnande återigen bland de bästa i landet

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
1.11.2017 kl.12.00

  

Aktia har igen fått pris för att vara en av de bästa kapitalförvaltarna i Finland. I år kom Aktia på tredje plats i SFR:s kundundersökning bland institutionella investerare 2017. 

Kunderna uppskattade framför allt Aktia Kapitalförvaltnings förmåga att ta marknadssyn, historiska avkastning under de senaste 12 månaderna och 3 åren samt klara investeringsprocess.

- Undersökningsutfallet vittnar om Aktias målmedvetna arbete under åren. Det omfattande kunnandet inom vår kapitalförvaltning har ökat förtroendet och lett till framgångar, vilket syns som ökade kundtillgångar. Aktia har flera år i rad placerat sig bland de tre bästa i SFR:s undersökning. Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder för visat förtroende. Det här är en utmärkt prestation för Aktia och en bra utgångspunkt för fortsatt arbete, konstaterar Jetro Siekkinen, vvd för Aktia Kapitalförvaltning Ab med huvudansvar för Aktias placeringsverksamhet. 

Aktia har i flera års tid legat på pristoppen. I SFR:s motsvarande undersökning i fjol kom Aktia på andra plats. I år har Aktia dessutom fått det uppskattade Lipperpriset som bästa nordiska kapitalförvaltare i kategorin ”Overall Group Award, Small Company“ (Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2017) samt kommit på tredje plats i TNS Sifo Prosperas ”External Asset Management Finland 2017”.  Därtill har Aktia nått framgång i Morningstars jämförelser som bästa räntefondförvaltare i Finland.

SFR dvs. Scandinavian Financial Research är ett oberoende finskt analysföretag som har specialiserat sig på institutionell kapitalförvaltning. Analyserna grundar sig på individuella intervjuer med de hundra största investerarna och den är mycket väl känd i branschen.

Aktia Kapitalförvaltning Ab och Aktia Fondbolag Ab är dotterbolag till Aktia Bank Abp, och deras förvaltade tillgångar uppgick 30.6.2017 till drygt 7,3 miljarder euro.

Aktia Bank Abp

 

Mera information:                    

Vice verkställande direktör Anssi Rantala, Aktia Bank Abp, tfn 010 247 6381                       

 

Avsändare:

Direktör Malin Pettersson, kommunikation och samhällsansvar, Aktia Bank Abp, tfn 010 247 6369