Tethys Oil AB: Tethys Oils valberedning för årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 17 maj 2017 har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Erik Norman, valberedningens ordförande, representerar sig själv
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited
Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2018 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2019
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 januari 2018, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2018 planeras att hållas i Stockholm 9 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00
---------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8397e4f-1938-4d3b-8dc2-5c7f0063fe7c