Saniona utser Rudolf Baumgartner till Chief Medical Officer och Head of Clinical Development

PRESSMEDDELANDE

27 april 2020


Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att Rudolf Baumgartner, M.D., utsetts till Chief Medical Officer och Head of Clinical Development med tillträde 1 maj 2020. Dr. Baumgartner har mer än 20 års erfarenhet från både större och mindre läkemedelsföretag av att leda ett antal läkemedelsutvecklingsprogram från forskningsfas till godkännande och lansering.

"Rudis kompetens inom klinisk utveckling kommer att vara kritisk när Saniona driver den senare fasen i den kliniska utvecklingen av Tesomet för de två sällsynta ätstörningarna Prader Willis syndrom och hypotalamisk fetma", säger Rami Levin, VD för Saniona. ”Inför vårt ”End of Phase 2” möte med FDA och kartläggningen av den regulatoriska vägen för att ta Tesomet till patienterna i dessa indikationer, ser vi fram emot Rudis insikter och expertis för att bygga ut den kliniska utvecklingsgruppen och avancera våra program till kommersialisering.”

"Det är en spännande tid att ansluta till Sanionas team, när bolaget nu utifrån sin starka vetenskapliga bakgrund blir ett USA-baserat biofarmaceutiskt företag med Tesomet i ett långt framskridet skede för två sällsynta sjukdomar", säger Rudolf Baumgartner. "För båda dessa sjukdomar där Tesomet utvärderas, hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, saknas idag godkända behandlingsalternativ och de medicinska behoven är betydande för patienterna och deras familjer."

Dr. Baumgartner är en klinisk forskare med en välmeriterad bakgrund av att leda interdisciplinära projektgrupper genom ett flertal utvecklingsprogram från ”Investigational New Drug” (IND) ansökningar till ”New Drug Application” (NDA) inlämningar och produktgodkännanden. Han är utbildad i grundläggande immunologi och tillför Saniona betydande expertis inom ett flertal terapiområden, inklusive inflammation och autoimmuna sjukdomar. Han kommer närmast från rollen som Chief Medical Officer för Flatley Discovery lab, en ideell stiftelse som arbetar med sällsynta sjukdomar inom Cystisk Fibros-området. Dessförinnan var han vice VD och medicinsk chef för Inotek Pharmaceuticals, där han var avgörande för att utforma bolagets S1 och delade ledarskapet för börsnoteringen, samt hade ansvar för klinisk utveckling, medical affairs, regulatory affairs, biostatistik, preklinisk utveckling och patent. Tidigare hade Dr. Baumgartner ledande befattningar inom utvecklingen på Sepracor och på Merck KGaA & Co. Han inledde sin medicinska karriär som klinisk forskare inom molekylär immunologi på National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). Han avlade sin doktorsexamen vid Pennsylvania State University, sin specialistutbildning i invärtes medicin vid University of Michigan och sitt fellowship i lung- och intensivvårdsmedicin vid Johns Hopkins University.

För mer information, vänligen kontakta:

Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, Tel: +1-781-987-3144, Email: rami.levin@saniona.com

Denna information lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 den 27 april 2020.


Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona är baserat i Köpenhamn, Danmark, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga