Clean Motion AB flyttar fram årsstämma till 25 juni

Med anledning av den pågående spridningen av COVID-19 har Clean Motions styrelse beslutat att flytta årsstämman till den 25:e juni. Vid denna tidpunkt förväntas också läget kring pågående rekonstruktion att vara tydligare vilket kan påverka stämmans innehåll och förslag till beslut.

Styrelsen i Clean Motion har beslutat att årsstämman flyttas från den 25:e maj till den 25:e juni. Anledningen till beslutet är den rådande situationen vad gäller COVID-19 samt att möjliggöra eventuella nödvändiga stämmobeslut med avseende på pågående rekonstruktion.

Lerum, 2020-04-27

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-04-27 kl. 17:35 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.