Wärtsilä i samarbete med finska universitet i unikt motorforskningsprojekt

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 8.11.2017 kl. 10

Teknologikoncernen Wärtsilä har ingått ett samförståndsavtal med fyra ledande finska universitet om ett gemensamt utvecklingsarbete för hållbara framtida tillämpningar av förbränningsmotorer.

De akademiska institutioner som deltar i ERI-programmet (Engine Research Initiative) är Aalto-universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo Akademi och Vasa universitet. Målet med ERI är att skapa ett öppet ekosystem för forskning där den senaste teknologin för förbränningsmotorer kan utvecklas tillsammans med övriga partners och anpassas till att möta framtida behov inom transport- och energiproduktionsbranschen.

I sitt anförande vid avtalsceremonin 7 november i Helsingfors sade Wärtsiläs Kari Hietanen, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden: "Detta ekosystembaserade synsätt representerar ett unikt samarbete mellan industrin och den akademiska världen som vi inte tidigare har sett i Finland. Genom att dra nytta av våra olika kompetenser och expertisområden kan vi tillsammans arbeta för att utveckla hållbara energilösningar baserat på användningen av förbränningsmotorer, till förmån för alla inblandade."

"Aalto-universitetet och Wärtsilä har haft ett framgångsrikt samarbete i årtionden. Tillsammans har vi utvecklat nya teknologier och lösningar i många forsknings- och studentprojekt. Vi är glada att kunna bidra till det här programmet med våra expertkunskaper inom motorforskning och energiteknologi", sade Aalto-universitetets vicerektor Tuija Pulkkinen.

Både sjöfarts- och energiproduktionssektorn genomgår en period med innovationer och snabba förändringar. Traditionella kraftverk inom energisektorn kan inte hantera de snabba förändringarna i effekt från förnybara källor, som vind och sol. Wärtsiläs Smart Power Generation är en effektiv lösning på den utmaningen, men genom att använda ny teknik under utveckling kan man uppnå ännu mer.

Inom marinindustrin kommer energilagring med hjälp av utökad batterikapacitet och digitalisering spela en stor roll i framtida driftsystem. Ökade kommunikationsmöjligheter och beräkningskraft kommer drastiskt förändra hanteringen av varutransporter till sjöss. Förändringarna gäller både utrustningen och hur affärer görs.

ERI-programmet kommer att skapa en forskningskultur avsedd att utveckla teknologier för bland annat förbränningsmotorer, som kan uppfylla framtida driftbehov med miljömässig hållbarhet som centralt grundkoncept på alla plattformar. Man eftersträvar också en optimerad användning av forskningsfinansieringen och kommer skapa en dialog om kompetens- och utbildningsbehov.

Två projekt planeras redan av ERI-programmet. Det första med målsättningen att säkerställa motorers drifttillgänglighet i självstyrande fartyg med hjälp av big data, edge analytics och datakommunikation via moln. Det andra gäller hybridsystem med batteriintegrering, tillsammans med nya förbränningslägen som siktar mot nära-noll-utsläpp i alla driftlägen.

Länk till bilden
Från vänster: Åbo Akademis rektor Mikko Hupa, Aalto-universitetets vicerektor Tuija Pulkkinen, Wärtsiläs direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden Kari Hietanen, Vaasa universitetets rektor Jari Kuusisto och Tammerfors tekniska universitetets dekan Pauli Kuosmanen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Wik
Laboratoriechef, Technology
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: 040 0974846
christer.wik@wartsila.com

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: 050 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Genom att fokusera på hållbar innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18 000 anställda. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 70 länder över hela världen. Wärtsilä är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com