Alingsås Tingsrätt har idag beslutat att rekonstruktionen skall fortsätta till den 21/7

Advokat Bill Kronqvist, rekonstruktör redovisade åtgärder under rekonstruktionen samt en preliminär rekonstruktionsplan.

Åtgärder under rekonstruktionen:

 1. Personal/beslut om lönegaranti
 2. Likviditetsbudget
 3. Avstämning kostnader och belastningar, kontroll av kassaflöde
 4. Underhandskontakter med borgenärer
 5. Diskussioner och förhandling med investerare

Den preliminära rekonstruktionsplanen presenterades:

 • Bolaget behöver finansiellt rekonstrueras
  Underfinansiering för att kunna gå in i nästa fas
 • Investerare behövs för
  a) Mindre brygglån under sommaren
  b) Finansiera ackord
  Procentsats ännu inte klar, men förslag och förfrågan om förhandling kan förväntas i juni månad. Erbjudandet planeras innefatta ett förslag till ackord att betalas inom viss kortare tid alternativt att teckna sig i nyemission där fordran kvittas.
  c) Finansiera uppbyggnad av försäljnings- och marknadsorganisation nationellt och internationellt
  d) Finansiera en fullt utbyggd referensanläggning för att kunna användas i marknadsföring och försäljning.
 • Slutlig rekonstruktionsplan och ackordsförslag diskuteras att lämnas i juni med begäran om ackordsförhandling.
   
 • Förfarandet samordnas med bolagets årsstämma i slutet av juni där vederbörliga beslut kan fattas för att genomföra vad som i så fall förslås.
   
 • Preliminär tidplan men kan i huvudsak förväntas vara slutförd inom den initiala tremånadersperioden.

Lerum, 2020-05-08

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.