Ålandsbanken Abp: Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad


Ålandsbanken Abp
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
12.5.2020 kl. 15.15

Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

Ålandsbanken Abp har ansökt om att nedannämnda värdepapper (säkerställda obligationer) ska tas upp till handel på en reglerad marknad.

Lånets namn: Ålandsbanken SWE Covered Bonds 1/2025

ISIN-kod: SE0013359627

Lånebelopp: SEK 2 000 000 000

Slutliga villkor finns tillgängligt på emittentens websida:

https://www.alandsbanken.com/about-us/financial-information/debt-programme

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505