Lasse Corin har utnämnts till ny chefsekonom för Aktia

Lasse Corin har utnämnts till chefsekonom för Aktia. I sin roll kommer han att följa och analysera utvecklingen av makroekonomin och placeringsmarknaden.

Lasse Corin har lång erfarenhet av expertpositioner inom banksektorn. Före sin tid på Aktia, jobbade Corin i OP Gruppen där han fungerade som senioranalytiker och följde bland annat den inhemska banksektorn. Han har också tidigare arbetat som analytiker på Finansinspektionen.

”Jag vill varmt välkomna Lasse Corin till Aktia. Lasse har omfattande kunskaper om den inhemska banksektorn och en stark syn på ekonomin. Därmed har han utmärkta färdigheter att framgångsrikt sköta uppgiften som Aktias chefsekonom, säger Mikko Ayub, verkställande direktör för Aktia.

"Jag är väldigt entusiastisk inför min nya uppgift. De enorma utmaningar som coronaviruspandemin har ställt till för världsekonomin gör rollen som chefsekonom speciellt intressant. Jag har för avsikt att fokusera mig särskilt på den inhemska ekonomin och kommer att redogöra för hur förändringar i världsekonomin påverkar Finland och våra egna hushåll, säger Lasse Corin.

Mera information och intervjuförfrågningar:
Katja Korsinkin, kommunikationschef, tfn +358 50 411 3630, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd, generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com

Bilaga