Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistret

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande 
18.5.2020 kl. 16.30

Aktia Bank Abp:s nya aktier har registrerats i handelsregistret

Aktia Bank meddelade 4.5.2020 om en riktad vederlagsfri emission om 220 000 aktier till bolaget själv samt 5.5.2020 om en riktad aktie-emission mot vederlag om 84 355 aktier att tecknas inom ramen för bolagets aktiesparprogram AktiaUna, totalt 304 355 nya aktier.

De nya aktierna har registrerats i handelsregistret 18.5.2020. Efter registreringen ökar antalet aktier i Aktia Bank Abp med 304 355 nya aktier till 70 221 488 aktier, varav 229 865 är i bolagets besittning.

Aktierna upptas till fri handel på Nasdaq Helsinki Oy 19.5.2020 tillsammans med bolagets övriga aktier.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.