Correction: Kvalitena AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q1 2020

Kvalitena publicerar uppdaterad kvartalsrapport för det första kvartalet 2020. Uppdateringen avser korrekt bolagsnamn (Sterner Stenhus Fastigheter AB) avseende avyttrande andelar angivet under rubriken "Väsentliga händelser under det första kvartalet".

Bilaga