COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION Eva k nr. 1

Publiserat 10 November 2017

Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 år, med reservation för en överklagandeperiod till och med 15 december 2017.

“Vi är mycket tillfreds med att ha erhållit denna beviljan av Bergsstaten. Det är en ära att erhålla en bearbetningskoncession och vi blickar nu framåt mot betydande värdeskapande processer i vårt spännande projekt” kommenterar Chris McKnight, VD för Copperstone.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 november 2017 kl 16:00 CET.

Copperstone Resources AB är ett publikt bolag som handlas på NASDAQ First North (Stockholm) under namnet COPP B. Augment Partners AB är Bolagets Certified Adviser. Copperstone fokuserar sin verksamhet främst på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av den internationellt kända gruvregionen Skelleftefältet. Copperstone har fyra undersökningstillstånd i Norrbotten - Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha)). Härutöver innehar Bolaget två bearbetningskoncessioner inom samma område, nämligen Svartliden K nr. 1 (36ha) och Eva K nr. 1 (34ha). Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0786747a-c49a-4b43-bf4e-3dc732fe2806