Vinnova-FFI stödjer rationalisering av Zbee-kaross.

Elfordonstillverkaren Clean Motion har tillsammans med Ljungby Komposit beviljats stöd av Vinnova i projektet "Rationell tillverkning av Sandwichstrukturer för energieffektiva persontransporter". Projektet hade kick-off den 9/11 och kommer att ledas av Swerea SICOMP. Målsättningen är att rationalisera tillverkningen av fiberkomposit i sandwichkonstruktion för industriella volymer. Detta leder också till lättare och därmed mer hållbara fordonslösningar. Projektet är en del av FFI-programmet, "Fordonsstrategisk Forskning och Innovation".

Omställningen från konventionella till elektriska drivlinor skapar många utmaningar, men öppnar också för nya möjligheter rörande komponentpackning, utformning av bärande strukturer samt nya tillverkningsmetoder. Syftet med projektet, som nu får stöd från FFI, är att utnyttja dessa möjligheter för att sänka vikten och därmed energiförbrukning vid drift, samt energiåtgången för klimathållning.
Swerea SICOMP kommer att ansvara för den gemensamma teknikforskningen inklusive projektledning och administration. De industriföretag som medverkar är Volvo Bussar, Ljungby Komposit och Clean Motion.

"Med hjälp av nya tillverkningskoncept och utvecklad konstruktionsteknik kommer vi kunna vidareutveckla våra miljöegenskaper och skapa en rationell process för industriella volymer, säger Jesper Martaeng, CTO för Clean Motion."

Sandwichtekniken är central för att möjliggöra lättviktsfordon som Zbee. Ljungby Komposit har lång erfarenhet och expertis inom industriell tillverkning av komposit för fordonsindustrin samt till flyg och försvar. Projektresultaten kommer succesivt att implementeras i den Svenska Zbee-produktionen. 
"Vi kommer gemensamt med detta FFI-projekt fortsätta utvecklingen av vår Mikrofabriks-strategi i Indien, vilket kommer att leda till en mycket konkurrenskraftig karosskostnad för Zbee, säger Göran Folkesson, VD, Clean Motion."

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet.  
Läs mer på: https://www.vinnova.se/m/fordonsstrategisk-forskning-och-innovation/

Lerum, 2017-11-10

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Martaeng, CTO, Clean Motion AB
Tel: +46 704 967 560
Email: jesper.martaeng@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af0a4c7b-ed67-4197-b6b7-1e39cbb1de14