Cortus Energy lämnar offert till Engie på en modulär 6 MW WoodRoll® för vätgas i Frankrike

Cortus har idag skickat offert till Engie Solutions för att gemensamt projektera en anläggning för vätgas och koldioxid i sydvästra Frankrike.

Ett av världens största energibolag, Engie, har sökt en lösning för kostnadseffektiv produktion av förnybar vätgas (Hydrogen) och funnit Cortus WoodRoll®-teknik som den främsta. Tillsammans med Engie har ett koncept tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid. Fram till idag har bl a bränsle från Bordeaux testats och verifierats samt en teknisk förstudie genomförts. Engie har tidigare också besökt Cortus anläggningar i Köping och Höganäs. Budgetofferten ska ligga till grund för investeringsbeslut under 2020.

Vätgas betraktas av marknaden som den framtida energibäraren där förnybar vätgas tillsammans med bränsleceller ger en utsläppsfri energiomvandling. Cortus energigas har ett unikt högt vätgasinnehåll (60%H2) vilket ger möjligheter att producera förnybar vätgas till en attraktiv kostnad. Biprodukten, Grön koldioxid, syftar till att göra tillverkning av läskedrycker utan fossil koldioxid som är standard i branschen idag.  

Det är båda parters uppfattning att lösningen som nu offererats och förprojekteras är ett revolutionerande steg mot produktion och leverans av förnybar grön vätgas.

”Vi är glada över förtroendet från Engie och möjligheten att de blir första kund för grön vätgas från Cortus patenterade WoodRoll® -teknik. Vi är också stolta att få jobba med ett av världens ledande energibolag med framtidens viktigaste energilösning” säger Håkan Sigfridsson VD på Cortus.  

” Engie som potentiellt första kund inom vätgas och grön koldioxid kan bli en riktig språngbräda för Cortus inom biovätgas. Det tillämpningsområde där våra planer och tillväxtförväntningar är störst.” säger Rolf Ljunggren grundare och styrelseledamot i Cortus. 

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Om Cortus Energy
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

About Engie

Our group is a global reference in low-carbon energy and services. In response to the urgency of climate change, our ambition is to become the world leader in the zero-carbon transition "as a service" for our customers, in particular global companies and local authorities. We rely on our key activities (renewable energy, gas, services) to offer competitive turnkey solutions.

With our 160,000 employees, our customers, partners and stakeholders, we are a community of Imaginative Builders, committed every day to more harmonious progress.

Turnover in 2018: 60.6 billion Euros. The Group is listed on the Paris and Brussels stock exchanges (ENGI) and is represented in the main financial indices (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) and non-financial indices (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Bilaga