ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 13.11.2017

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 13.11.2017

Helsingforsbörsen

Datum                             13.11.2017
Börshandel                        KÖP
Aktieserie                        AKTAV             
Aktiemängd                        10 000     aktier
Kostnad, totalt                   91 381,31  EUR
Snittkurs / aktie                 9,138131   EUR
Högsta kurs / aktie               9,17       EUR
Lägsta kurs / aktie               9,08       EUR


I bolagets besittning finns efter köpena 13.11.2017:
A-aktier 81 440 st.
R-aktier 6 658 st.


För Aktia Bank Abp

S-Banken Ab

Richard Johansson