Ny koncernledning i SkiStar – Lars-Göran Dahl tillträder som fastighetsutvecklingsdirektör och lämnar därmed SkiStars styrelse

SkiStar gör förändringar i koncernledningen per den 1 september 2020 som ett led i bolagets arbete med att effektivisera driften av skidanläggningarna och förstärka fastighetsaffären. Två viktiga rekryteringar genomförs. Lars-Göran Dahl tillträder den 1 oktober 2020 som fastighetsutvecklingsdirektör i bolaget. Niclas Sjögren-Berg blir från och med den 1 september 2020 operationell direktör med ansvar för destinationsdrift på SkiStars samtliga destinationer. Samtidigt lämnar de fem destinationscheferna samt den tekniska direktören SkiStars koncernledning. Övriga befintliga koncernledningsmedlemmar kvarstår.

Lars-Göran Dahl, född 1961, är styrelseledamot i SkiStar AB sedan årsstämman 2019 och arbetar sedan 2014 som fastighets- och transaktionschef på Diös. Lars-Göran är civilekonom och har tidigare bl.a. varit ansvarig för Riksbyggens kommersiella verksamhet i Sverige. Han tillträder sin tjänst i SkiStar den 1 oktober 2020 och kommer att ingå i koncernledningen. I och med detta väljer Lars-Göran Dahl att idag lämna sitt uppdrag i SkiStars styrelse och ersättningsutskott. Eventuell ersättare i styrelsen och utskottet kommer att väljas i samband med årsstämman i december.

Niclas Sjögren-Berg, som varit anställd i SkiStar i olika roller sedan 1989, är idag SkiStars destinationschef i Åre och medlem av koncernledningen. Per den 1 september 2020 tillträder han som operationell direktör.

Vi har lärt känna Lars-Göran genom hans uppdrag i vår styrelse och ser fram emot att ta del av hans långa och gedigna erfarenhet av fastighetsutveckling och exploatering. Niclas har en unik branscherfarenhet och kunskap om SkiStar, varför det känns väldigt bra att han tillträder denna viktiga roll framöver. Syftet med förändringarna i koncernledningen är att ge bättre förutsättningar för att fokusera på strategiska frågor, digitalisering och hållbarhet samt att förstärka synergierna mellan destinationerna, säger SkiStars VD Stefan Sjöstrand i en kommentar.

SkiStars koncernledning kommer från och med den 1 september 2020 bestå av Stefan Sjöstrand, verkställande direktör, Anders Örnulf, ekonomi- och finansdirektör, Mathias Lindström, kommersiell direktör, Sofie Arnell, bolagsjurist och IR-ansvarig, samt Niclas Sjögren Berg, operationell direktör. Lars-Göran Dahl, fastighetsutvecklingsdirektör, är medlem av koncernledningen från sitt tillträde den 1 oktober 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, VD, tel +46 (0)280 880 80.

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga