ATARI : Uppdatering av finansiell kalender

Uppdatering av finansiell kalender

Paris, 19 juni, 2020 – Till följd av Covid-19s påverkan på arbetet med att ta fram helårssiffror för räkenskapsåret 2019/2020 samt revisionen har Atari ändrat den finansiella kalendern enligt nedan:


31 juli 2020: Bokslutkommuniké för 2019/2020

29 september 2020: Årsredovisning

2 november 2020: Årsstämma


För mer information, kontakta:

Atari - Philippe Mularski, Tel +33 1 83 64 61 57 – pm@atari-sa.com

CFO Redeye AB (Certified Adviser), Tel +46 8 121 576 90 – certifiedadviser@redeye.se

Bilaga