Fortsatt omsättningstillväxt inom affärsområdet hemelektronik

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-06-25

Fortsatt omsättningstillväxt inom affärsområdet hemelektronik

 

Den fina omsättningsutveckling som vi informerade om i delårsrapporten efter årets första
kvartal fortsätter. En summering till och med halva juni påvisar en tillväxttakt på 8 procent
jämfört med motsvarande period förra året. Tillväxten drivs av varuområdena IT, Telekom och TV.

 • Vi är glada och mycket nöjda med att både vi och våra kunder kan uppvisa en omsättningstillväxt
  i det omvärldsläge vi befinner oss. Med beaktande av de förutsättningar pandemin ger; att e-handeln
  växer som en konsekvens av den och all den osäkerhet som sjukdomen medför generellt i samhället,
  hade vi räknat med att vi skulle få vår beskärda del av osäkerheten i form av en minskad handel.
  Att istället kunna kommunicera en ökande tillväxt känns mycket bra, säger Anneli Sjöstedt, VD och
  koncernchef för Electra.

 • Vi ser att våra e-handelskunder har en god efterfrågan och är samtidigt mycket nöjda med att våra
  kedjekoncept visar en omsättningsökning trots att antalet fysiska besök i butikerna är lägre.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept
för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna
IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat
på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 25 juni 2020 kl 08.30.

Bilaga